Kryonovy channelingy 2018

Channelingy 2018 – část 1

Obsah:

Falešné zprávy (Fake News)   Následující duální channeling byl přijat 25. 03. 2018 v Sacramentu, Kalifornii

Heavy Lifting (Náročné pozvedání)  Tento Kryonův channeling byl přijat 24. 03. 2018 v Sacramentu, Kalifornii

 

Falešné zprávy (Fake News)


Následující duální channeling byl přijat 25. 03. 2018 v Sacramentu, Kalifornii

Úvod - Adironnda

Pozn. překl. – č. 1: Leeho na jeho cestách často doprovázejí i další kolegové – léčitelé a channeleři. Jednou z nich je i Marilyn Harper, která channeluje skupinu Adironnda, Radu světla a někdy také Mistra Ježíše (je snadné je od sebe odlišit i v průběhu channelingu, protože Ježíš – Mistr Jeshua hovoří klidně, láskyplně, zatímco Adironnda často velmi rozverně, hovorově, hlasitě, žertuje a v jejich hovoru je nějaký druh přízvuku; tentokrát byl však tento channeling mírnější a trochu vážnější než obvykle). Channelingy těchto kolegů obvykle nepřekládáme, a ani úvodní meditaci od dalších kolegyň (Amber Wolf, Moniky Muranyi, Peggy Phoenix Dubro a dalších), i když jsou na záznamu, protože se tento web věnuje především Kryonovi, nicméně tentokrát na Adironndu Kryon navazuje a Adironnda zase krásně naladila na Kryona, proto uděláme výjimku…

Pozn. překl. – č. 2: Adironnda hovoří o změně náramku. To je odkaz na jeden z minulých channelingů (ten jsme nepřeložili), kde mluví o metafoře, kdy vcházíme na nějakou akci a máme na ruce náramek (...dokládající, že tam patříme). A takový symbolický náramek si neseme s sebou v různých situacích – ukazuje, k čemu se hlásíme, co jsme dokázali, v jaké fázi se nacházíme a jestli jsme součástí řešení a světla nebo nikoli… no a ten náramek příležitostně vyměníme za nižší či vyšší úroveň, případně za tu „druhou stranu“.

Pozn. překl. - č. 3: Posluchači i Kryon se smějí výrazu "fake news", protože je to nyní velmi používaný výraz zejména v USA. Nejde jen o to, že by některé podávané zprávy byly falešné (jak bychom očekávali), ale smějí se tomu, že momentálně se za fake news označují i věci, které jsou skutečné a pravdivé, ale protože se prostě někomu nehodí a tak se je takto snaží zdiskreditovat... nezbývá než používat vlastní schopnost rozlišení. Smějí se také proto, že je toto úsloví spojené s velmi konkrétní osobou... ale v tomto channelingu jde o jiné, skutečně falešné zprávy, jak nám Kryon dále vysvětlí.

 

Takže tohle je pro vás dobrý den, co? Je skvělé vás vidět – vaše zářivé světlo, které je dnes ještě zářivější než bylo včera. Dokážete si takovou záři představit? Huh! Celá severní Kalifornie si teď říká: „Co se to v tom Sacramentu jenom děje?“ Ano, my víme, že vaše světlo expanduje způsoby, o kterých ani netušíte, že jsou možné. Nemáte tušení, co se stane dál a když k tomu dojde, říkáte: „To bylo ale nádherné!“ Drahé bytosti světla, vy znáte tento druh koherence (propojenosti, soudržnosti) ve svém srdci. Znáte ten pocit, kdy vstoupíte do svého srdce a reagujete na život z nitra svého srdce. Říká se, že když na život reagujete srdcem, nikdy nebude znovu těžký (Adironnda se směje), ale pak se stanou ty lidské věci… Drahé bytosti světla, vy pochopitelně JSTE novými lidmi. Nadechněte to. Jste to, čemu říkáme další evoluční krok. Tak pochopte, že pokaždé, když se uslyšíte, jak si stěžujete na nějakou situaci, ve které se nacházíte, my zareagujeme tím, že vám „změníme náramek“, protože když si stěžujete, pak jste součástí problému, ne součástí řešení.

Včera náš nejdražší přítel Kryon hovořil o přivedení vůdce této země a vůdců dalších zemí do této frekvence lásky. Jací by byli vůdci této planety, kdyby předstupovali před tento svět s touto vibrací? Zhluboka se nadechněte a zkuste si to představit. Jestli vám to pomůže, položte si ruku na srdce a vnímejte, jak tito vůdci přicházejí do vašeho srdce, abyste mohli hovořit s jejich duší, abyste mohli hovořit s jejich moudrostí, která přichází spolu s nimi, a pomozte jim uctít tuto lásku. Nezajímá mě, co si myslíte o záměrech těchto vůdců, protože oni jsou prostě lidé a tak jsou vašimi bratry a sestrami – jsou vaší rodinou! A my víme, co si myslíte o některých členech své rodiny (Adironnda ironicky, smích v publiku)… I je v sobě udržujte ve stavu láskyto protože když držíte i toho nejagresivnějšího člověka ve stavu lásky, mohou se stát zázraky.

Chceme vám vyprávět příběh, který se odehrál, když jsme byli s Marilyn, Leem, jeho doprovodem a 300 dalšími lidmi v Izraeli. Je to příběh o jednom malém muži – neznámé malé světelné bytosti – kterému bylo něco mezi 70 a 150 lety (smích). Nebyl to velký silný muž, ale putoval sám. Procházel se jen tak kolem, až přišel do jedné docela drsné uličky, kde ho okamžitě obklopili muži, kteří do něj začali strkat a vyhrožovat mu opravdu strašným způsobem. Říkali mu, kolik strašlivých věcí udělají jemu, před ním a s ním… strašné věci. A ten malý muž se na ně díval s otevřeným srdcem a pak řekl prostě jen: „Miluji vás. – Miluji vás. – Miluji vás.“ Bez ohledu na to, co řekli a udělali. Miluji vás. – Tito muži přestali a odešli. Večer se pak vrátili domů a řekli: „Neuvěříš, co se mi dneska stalo.“ A pokud tento maličký muž dokázal změnit životy možných útočníků, kteří ho chtěli původně připravit o jeho tělo, a změnil je natolik, že se změnili své chování doma, pak můžete totéž dokázat i vy.

Na tomto světě nejsou žádné omyly… Můžeme vám vyprávět ještě jiný příběh? Jasně, že můžeme – co byste udělali? (Adironnda s humorem, publikum se směje.) Máme přece mikrofon! Před mnoha, mnoha lety se jedné z cest do Indie účastnila naše drahá přítelkyně. Už je to opravdu dávno. Bylo to dokonce ještě před tím, než jsme pomysleli na to, že budeme spolu s Kryonem tady. A ta žena během cesty velmi vážně onemocněla a musela do nemocnice. Nemohla ani chodit. A každý, kdo k ní přišel, lékaři a personál – všichni ji zdravili: „Namasté,“ protože je to jejich zvykem. Namasté. A ona se na ně na oplátku usmála a odpovídala: „Já vím, NO MISTAKE.“ (Pozn. překl.: no mistake zní podobně jako namasté a znamená to „žádný omyl“… nebyla to náhoda…) (Smích v publiku.) A oni pohlédli do jejího srdce a byli navždy změněni její láskou, jejím „no mistake“. Vidíte, tohle děláte, když odpovídáte láskou. Když všechno řešíte s láskou, pak přesně to také dostáváte zpět. Otevřete tedy srdce této koherenci (soudržnosti, propojení). Otevřete své duše této představě. Na veškerou rozdílnost odpovídejte: „Miluji tě. Miluji tě. Miluji tě.“ (Pauza a pak s úsměvem a mrknutím:) A: „No mistake.“ Chápete? Kdyby to byl omyl, pak by to neexistovalo, nestalo by se to, pravda? Neexistuje nic takového jako selhání či chyba. To vy víte. Existuje jen zpětná vazba: „Dobrá, tohle moc dobře nefungovalo, zkusme něco nového…“

Přemýšlíte o té ženě v nemocnici, viďte? Zemřela. Nyní je průvodcem spolu s Mistry.

Jak se tedy rozhodnete žít svůj život? Budete procházet životem a říkat si: „Tohle byla chyba. Tohle nefungovalo. Bla-bla-bla-bla-bla.“? Ne. Vy jste těmi, kdo ukazují cestu ostatním. Vy jste osvícení. Nebo na tom přinejmenším pracujete, když jste tady. Vy jste ti, kdo říkají: „No mistakes“, protože my vám vzdáváme úctu (We namasté you). Chápete? Ctíme vás, vážíme si vás. I když se od nás velmi lišíte, stále vás držíme v srdci koherence, v srdci lásky.

Kolik dní dokážete prožít (dnes, zítra…) a když vás někdo nebezpečně předjede nebo se stane cokoli jiného, odpovíte: „Miluji tě. Prostě miluji.“? A pak uvidíte, jaký se stane zázrakve vašem životě. Protože když vy se posunete dál, posune a změní se i všechno kolem vás. To je tím klíčem. A kolem se toho posouvá opravdu hodně. (Publikum se směje.) A energie toho posunu je to, co probouzí vědomí této planety. Takže vy skutečně můžete držet vůdce ve své láskyplné náruči. Když meditujete, vezměte je všechny do středu svého srdce a pomozte jim pochopit, kým jsou, a také to, že alespoň občas mohou odložit svá malá ega… stejně jako vy…

Nejdražší bytosti světla, když reagujete na své přátele a své nepřátele, víte, že nastal čas stát se novým člověkem a tak nechte střed svého srdce dokořán a vězte, že není žádný omyl, že tento člověk vstoupil do vašeho života. Má to svůj důvod – má vám znovu zrcadlit něco, z čeho se máte poučit, i když jste si třeba mysleli, že už jste tím prošli. Pokud se to vrátí, ještě jste s tím neskončiliA tak vás žádáme, abyste se sami sebe zeptali: „Co by v této situaci udělala láska? Co by láska řekla? Jak mohu být já tou novou energií?“ My víme, že všichni teď myslíte na nějakou určitou situaci a že ji chcete podržet v energii lásky. Zhluboka se nadechněte a podržte energii jakéhokoli konfliktu, který už neslouží vaší nejvyšší radosti, všechny i ty nejmenší neshody – podržte je v bodě nejvyššího štěstí vašeho osobního světa, jen tu energii držte, dýchejte na ni, dívejte se na ni, vnímejte ji. Možná jde o nějaký vztah, možná o určitou situaci. Prostě do toho jen vdechujte: „Miluji tě. Miluji tě. Odpusť mi. Odpouštím tobě. Odpouštím sobě. Děkuji ti. Jsem ti tolik vděčný za to, co mne učíš. Miluji tě.“ Dýchejte do toho. A pak se jen dívejte, jaké zázraky se odehrají ve vašem světě. Jaké zázraky k vám přijdou díky této lásce. Můžete nám posílat maily. Dejte nám vědět. No, vlastně mailujte spíš naší prostřednici Marilyn. Dejte nám vědět, jaké zázraky se vám staly – jen proto, že neexistují žádné omyly (no mistake).

Nejdražší bytosti světla, TOLIK vás milujeme! Přišli jsme sem jen kvůli vám. Jsme poctěni vaší přítomností, vaším závazkem zde zůstat. Říkáme vám Namasté… no mistake. (Adironnda se usmívá.)

a hned navazuje  KRYON:

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Před vámi je posun mnoha paradigmat. Včera večer jsme vám předali jeden z nejdůležitějších channelingů – o převratu v tom, jak jednat s lidmi ve vašem životě. Je ještě další paradigma, které se eventuálně změní, ale tento posun ještě potrvá kvůli něčemu, co se ještě musí změnit a o čem jste ještě nepřemýšleli. Všechny aspekty vaší kultury budou nakonec ovlivněny.

Někteří z vás se ptají: „Co můžu dělat dál? Co bude mít nejlepší výsledky?“ Adironnda říká, že se máte podívat na ty, kteří jsou pro vás v dané situaci výzvou, říci jim: „Miluji tě,“ a tím je změníte. Změníte je tím, jak o nich smýšlíte, svým soucitem. No mistake. (Kryon se usmívá.)

Pojďme tedy nyní hovořit o něčem, co převládá, a co se musí změnit. A ono se to opravdu změní. Nazvu to – Jste připraveni? – nazvu to „fake news“ (falešné zprávy). (Hlasitý smích z publika.) Jenže tyhle jsou trochu jiné. A mají mnoho úrovní.

Pojďme hovořit o dnešku. Pojďme hovořit nejprve o něčem ve 3D a pak se přesuňme k něčemu dalšímu, a pak k něčemu ezoterickému. Jsou to zprávy, které dostáváte, věříte jim a důvěřujete, ačkoli jsou zcela a naprosto falešné (fake).

25. března 2018 budete zasaženi obrovskou geomagnetickou bouří ze Slunce. Nastane nádherná koróna a ta zasáhne Zemi takovou silou, že to vyřadí veškerou komunikaci, veškeré radary, satelity a může mít dokonce i dopad na vaše zdraví! Jak se vám to zatím líbí? Proč po skončení tohoto channelingu nezkusíte zjistit, co se skutečně stalo? Není zajímavé, že dostáváte zprávy, které jsou tak dramatické, jsou všude a šíří se virálně, ale když se pak nenaplní, náhle tu už žádné zprávy nejsou … (Publikum se směje.) Dokud nepřijdou zase další, které se také nenaplní. Kolikrát už vám tvrdili, že se blíží konec Země? A přitom nikdo není veden k zodpovědnosti, když se to nestane.

Dovolte, abych vám řekl, co se dnes opravdu stalo. Pochopitelně došlo k určité anomálii na Slunci, ale k takové, kterou už jste viděli. Prošla kolem Země podivnými způsoby, které už jste také viděli. Kdybyste vešli do kanceláře astronoma/ky a zeptali se ho/jí, co se dnes stalo, odpověděl/a by vám, že totéž, co dřív. Magnetické pole to vstřebalo a vlastně to vůbec nebylo tak moc velké. Ti, kteří to ohlašovali, by mohli říct: „Spletli jsme se. Jen jsme předávali zprávy.“ Nejsou to astronomové ani fyzicijsou to reportéři dramatických zpráv. A přesně tohle tato planeta tedy obdržela – falešné zprávy. Pokud vás to bude zajímat, pokud to budete chtít prozkoumat, pak se dozvíte, že to, co se odehrálo tento víkend, bylo velmi běžné. Ani to příliš nevychýlilo „ručičky“ (na přístrojích).

Tohle je příklad, na který se teď chceme zaměřit – falešné zprávy. Věci, které byly naprosto překrouceny, vytrženy z kontextu nebo záměrně zcela vymyšleny. Třeba proto, aby jejich autoři získali vaši reakci nebo aby prodali nějaký produkt. Možná taky proto, aby vás přiměli krčit se strachy. Takže se pojďme podívat na nějaké další zprávy. Chci, abyste si tenhle channeling zapamatovali, protože všechno, o čem budeme hovořit, budou falešné zprávy.

Čemu právě teď čelíte? A ten malý hlásek ve vás řekne: „Nedopadne to dobře. Je to tu zase. Podívejte se na to, co se stalo v minulosti.“ Zcela a naprosto se mýlí. Stará energie, spouštěče ve vašem vědomí jsou stále zaseklé ve starých nahrávkách dřívějších situací, nejsou v tom, co se děje dnes. Vaše vlastní mysl přehrává stejné nahrávky stále dokola kvůli věcem, které se možná staly v minulosti – před tím, než jste zjistili to, co víte teď. To jsou „fake news“, které předáváte sami sobě. Má to svou hloubku, pokud se nad tím zamyslíte. Je to důvod pro studium koherence. Abyste mohli odložit tyto nahrávky, pak musíte pochopit pravdu, která je čistá a nádherná – totiž že to, co se stalo v minulosti, není to, co se stane v budoucnosti. Není to tak navrženo. Tato budoucnost má totiž zcela a naprosto odlišné světlo…

Předám vám něco velkého. Nepřichází to od vás, ale vzejde to od jiných, kteří k vám přijdou a budou vám něco tvrdit, ono se to pak ve vás usadí, abyste pak mohli vstát a přijít se svou pravdou. Někteří vám říkají, že něčím nemůžete být nebo že něco nedokážete, že něco nebude nikdy fungovat… to vám tvrdí autority. Chci, abyste to propojili s kontroverzní pravdou. Doktor vám na základě svého vzdělání, výzkumu a aktuálních vyšetření řekne, co se stane s vaším tělem. Ve starší energii by to mohl být dokonce „rozsudek smrti“. A pak se váš mozek, srdce, celá trojice, o které jsme hovořili, ponoří na nové dno a přemýšlíte, jak to přežít, co bude dálto jsou ty nejstarší falešné zprávy, které kdy existovaly. Vidíte, není zde žádná vědomá reakce nové energie, která by řekla: „Tohle tvrdí vaše přístroje, ale není to to, co vidí mé vědomí. Když začnu hovořit se svou buněčnou strukturou, spraví se to a vaše přístroje to potvrdí. Později se vrátím, abych vám to ukázal.“ Tohle je nové světlo, kdy můžete začít hovořit se svou buněčnou strukturou ve svém nitru – pokud ovšem neuvěříte těm falešným zprávám. Je to kontroverzní, protože se lidé budou ptát, jestli je ta diagnostika správná nebo ne. Ona je správná – ale jen pro ten okamžik a pro toho lékaře! Ne pro vás. Pokud tomu uvěříte (diagnóze), pak se propadnete na nové dno a nepochopili jste tuto zprávu správně. Nové vědomí Země dokáže pohlédnout do očí tomuto druhu věcí. Představte si, jak hledíte tváří v tvář chorobě a říkáte: „Nemáš šanci, protože tě miluju!“ (Kryon se směje.) Můžete se ptát, jak byste tohle mohli říct chorobě. To protože se rozpustí, odejde a zmizí. Ve skutečnosti tím říkáte: „Miluji sám sebe až příliš, než abych dovolil, aby mne tohle ovládalo, zabilo nebo mě to jen učinilo nemocným.“

Drazí, tohle je pro někoho až příliš, než aby si to dokázal třeba jen představit. To jsou také falešné zprávy. Jediné zprávy, které jsou pravdivé, jsou ty, které jsou výsledkem spojení většího zdroje, kterému říkáte Bůh, Duch, Střed. Bůh ve vašem nitru je váš základ, on je vaší pravdou, z toho vycházejte. Ne z toho, co slyšíte ve zprávách. Ne z diagnózy od svého lékaře. Ne z toho, co vám řekli vaši rodiče, přátelé nebo učitelé, kterým důvěřujete.

Přesuňme se tedy k té největší současné falešné zprávě. Jste připraveni? Největší falešná zpráva je ta, že jste se zrodili hříšní. Že si nezasloužíte tu být. Že se podle nějakého podivného příběhu stalo cosi, kvůli čemu musíte trpět. Podle toho začínáte na samém dně a nemůžete se dostat nikam dál. Nic před vámi není, zrodili jste se hříšní. Všechny tyto věci jsou v nízké energii. Dovolte, abych se vás na něco zeptal – když bylo vaše dítě dostatečně staré, aby rozumělo jazyku, kterým hovoříte, pohlédlo do vašich očí a zeptalo se vás: „Mami, tati, kdo doopravdy jsem?“ co byste mu řekli? Ze středu největší lásky, jakou coby matka nebo otec můžete cítit – pohlédli byste mu do očí a pověděli mu: „Je mi líto, že ti to musím říct, ale nemáš šanci.“ (Publikum i Kryon se smějí.) Smějete se, protože je to absurdní. Přesto to přisuzujete té největší lásce, která ve vesmíru existuje. Připisujete to Bohu a věříte tomu. To jsou FAKE NEWS – naprosto FALEŠNÉ ZPRÁVY. Takhle to vůbec není. Rodíte se velkolepí a všechno vám funguje. To jen samotná planeta se pohybuje na úrovni, kde není vše zcela aktivní, protože se lidstvo rozhodlo operovat na úrovni 35%. Jinými slovy – přestože všechno už je na svém místě a může fungovat, nízká energie minulosti tomu bránila. Proto to nefunguje dobře (pozn. překl.: mluví zde o DNA), ale náhle se nacházíte v novém světle a v nové oblasti (vesmíru), což nakonec způsobí mír na Zemi.

Fungujete lépe než kdykoli předtím. Vy všichni to víte, matky, dcery, psychologové – vy hledíte do očí dítěti a říkáte mu, že si zaslouží každičký kousek úplně všeho, co jen dokáže přijmout. Že může jít až na vrchol. Že je nádherné a ničím neomezené. Tohle nyní říkáte dětem a ony si to zapamatují. Přesto se vám někteří snaží namluvit, že největší láska ve vesmíru vás sem přivedla coby nehodné. To přeci nedává smysl!

Kde se dnes nacházíte ve scénáři falešných zpráv? O čem vám bylo řečeno, že to nedokážete? O čem vám medicína tvrdí, že se vám to stane? To všechno je falešné. Je to to nejlepší, co dokáží s pomocí přístrojů zkoumajících vaši chemii. Oni ale nedokáží změřit velkolepost vašeho vědomí, které je tak mocné, že ho nezastaví žádná diagnóza.

Jak dlouho byste měli žít? Fake news! A vy jim to věříte kvůli všemu, co na vás valí média. Překročili jste určitý věk a teď byste měli něco udělat… tak jako všichni ostatní. (Kryon se směje.) Měli byste chytit stejné nemoci jako všichni ostatní, protože jste překročili určitý věk. To jsou falešné zprávy. Pokud vám vaše média podsouvají tyto věci, pak je prostě vypněte. Jděte někam, kde můžete pochopit fakta, která chcete pochopit, v čase, kdy je chcete pochopit. A ne tehdy, kdy je na vás někdo vykřikuje, jak je tomu u veřejnosti obecně.

Drazí, tohle všechno se jednoho dne změní. A přijde generace, která nebude tolerovat falešné zprávy, které vidíte dnes. Přijde generace, která se bude podílet na politické scéně – na tom, jak milí a uctiví mohou být k sobě političtí kandidáti. (Kryon pobaveně.) Budou se rozhodovat čistě na základě toho, jak soucitní vůči sobě tito kandidáti jsou. A vítěz? Tím bude ten nejsoucitnější. To přichází! Protože tohle bude to, co veřejnost uvidí a na co bude reagovat. Snadno rozpozná, co je falešné. Dnešek v politické aréně? Viděli jste, jak se to vyvinulo ve staré energii? Podle toho byste měli svého oponenta „popravit“ na veřejnosti. Přimět ho padnout na kolena a vytahovat na něj věci, o kterých nikdo nic neví, abyste ho hluboce ranili… Nadejde den, kdy to bude považováno za naprosto barbarské! Soucit je klíčem.

Chci, abyste sledovali falešné zprávy a smáli se jim. Už je to pryč. A teď nemluvím o vašich médiích, drazí. Mluvím o tom, co vám kdo řekl, ale nebylo to pravdivé. Situace, která je dnes před vámi, ať už je jakákoli, může mít laskavý výsledek, ke kterému vás dovede bublina světla, která vás obklopuje. Mění věci, zatímco kráčíte životem. Tohle je Kryonovo poselství. Je to poselství Adironndy. Tyto channelingy uslyšíte z tolika zdrojů, že se to začne obracet a vy uslyšíte spoustu dobrých zpráv o potenciálu nových lidí na této nádherné Zemi. Staré duše, stále provádíte náročnou práci (heavy lifting – viz předchozí channeling), ale nepotrvá to navždy.

Proto tolik milujeme lidstvo. Úžasné.   

A tak to je.

KRYON

Heavy Lifting (Náročné pozvedání)


Tento Kryonův channeling byl přijat 24. 03. 2018 v Sacramentu, Kalifornii

Úvodní mini poselství

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

 

Dnes vám chci během těchto krátkých okamžiků předat detaily o procesu, který si možná neuvědomujete a který zahrnuje úplně každého z vás. Ti v místnosti a ti, kteří toto poslouchají – mají něco společného. Pokud jste zde záměrně, to znamená, že byl váš nápad sem přijít, pak jste staré duše. Není to také žádná náhoda, pokud jste tu proto, že vás o to někdo požádal. V tom případě jste stará duše „z komůrky“ (smích) - (metafora pro to, že se před tím snažíme schovat – pozn.překl.). Na určité úrovni víte, jak věci fungují. Ve skutečnosti znalost fungování věcí, je přesně to, co některým brání sem přijít, protože se ve své mysli rozhodli, že tohle nepotřebují – a mnozí z nich to skutečně nepotřebují. Jsou plně vybaveni k tomu, aby prošli posunem. Ale jsou určité atributy, o kterých byste měli vědět a my jsme o nich dosud nehovořili.

Jste ve správném čase na správném místě ve správné době a říká se vám stará duše – ať už jste muž či žena, toto je pro vás dokonalý čas. Připravili jste tento posun. Přišli jste sem – jste připraveni na ten výraz? – abyste odvedli heavy lifting – náročné pozvedání – (zde jako metaforické vyjádření náročnosti života v procesu transformace vědomí, posunu do vyšších úrovní života – pozn. překl.). O tom budeme hovořit později, v následujícím channelingu. Ale právě teď bych vám chtěl předat určitý atribut, princip posunu pulzujícího energií, který jste dosud neviděli. Právě teď děláte věci, které v minulosti dokázaly pouze vybrané divoké karty. Otázka, kterou vám budu klást po celou dobu zní:Věříte, že vaše činy a vaše vědomí mění věci v jiných oblastech?“ Pokud jste studovali to, co je takzvaně „za fyzikou“, tzn. metafyziku, je toto podstatou víry, že vědomí je měřitelná energie a mění věci nejen u vás, ale i na jiných místech, po celé planetě – to je síla a moc staré duše, která byla na planetě dost možná už tisíckrát. Naučila se, co ji planeta mohla naučit a co ji Mistři mohli naučit. Říkali jsme vám stále dokola, že jelikož vaše DNA při vašem narození fungovala či byla aktivní na méně než 50%, tak si to nepamatujete. Nepamatujete si své minulé životy. Mnozí lidé v ně dokonce ani nevěří. Nepamatujete si, co jste se naučili, ale všechno to máte v sobě. Ale jak žijete v této nové energii, často se to začne probouzet. A probuzení toho, čím jste prošli a co jste se naučili, často přichází za určitou cenu… To je to, co se učíte – jak tím projít. A co heavy lifting, kterým někteří z vás procházejí, skutečně znamená pro planetu? Představte si to – vy všichni jste staré duše této planety, které hrály roli divoké karty. To znamená, že to, čím procházíte teď, po posunu, začíná měnit samotnou planetu a vy jste byli katalyzátory pro tuto změnu.

Mnozí z vás si v průběhu posunu v letech 2012, 2013 a dál pomysleli: Konečně je na planetě světlo! a nechápali, že temnota vyleze, aby s vámi začala bojovat. To je to, co se dělo. Temnota začala prohrávat a vy jste se stali jejím terčem, protože vy to víte lépe, protože vy jste ti zkušení, protože vy máte vybavení a nástroje, vy jste bojovníci… a také jste staré duše a tak jste také terčem. Od roku 2012 jste zažili těžké časymnozí z vás si mysleli, že to bude nejlepší doba, ale byla tou nejhorší. A teď začínáte chápat, že máte kapacitu pro to, abyste zcela vyhráli tuto bitvu, ale vy jste ti, kteří byli v této době vyvolení pro to, aby to spatřili, uvědomili si to a bojovali s tím. Ale bojovali s tím nikoli s pomocí nástrojů, které jste měli dříve, ale s novými – soucitným činem, pozitivním myšlením, afirmacemi a cestou, kterou dláždíte světlem bez ohledu na to, co na vás kdo hází! A ono to bude fungovat. Temnota po vás půjde se vším, co v sobě má temné atributy – říká si: „Když je vyděsíme, pak jsme vyhráli!“ Ach, vážně? Ne, pokud budete vědět, že se vás snaží vyděsit. „Pokud toho na ně naložíme příliš, pak to vzdají.“ Ach, vážně? Ne, pokud uvidíte tento atribut a budete očekávat, že to přijde – kolik z vás sedělo uprostřed vřavy a otřesů a usmívalo se a říkalo: Sem s tím, protože nic temného nemůže proniknout světlem, které nesu – to protože JÁ dělám heavy lifting.“

Chci vám povědět něco, co nevíte. Doopravdy to nevíte. Chci mluvit o divoké kartě a staré duši ve staré energii – o Nikolu Teslovi. Chci mluvit o tomto tématu, protože je tu někdo, kdo k němu má vztah – vidíte, já vím, kdo tu je. Tesla byl divokou kartou a vy nyní vidíte, jak ho svět vnímá – jako úžasného, brilantního vynálezce, který vám dal systém, který dosud není zcela pochopen ani těmi, kdo studují elektřinu. Složitý vztah mezi fázemi, které vytvářejí střídavý proud. A to je jen jediný z mnoha, skutečně mnoha vynálezů, které Tesla měl a znal a mohl je představit planetě, ale bylo mu v tom zabráněno – to protože sem přišel proto, aby předal pouze jedinou věc. Přesto byla jeho mysl připravena na mnohem víc… O tom už jsme hovořili. Pracoval ještě na třech dalších věcech, které by navždy změnily svět, ale bylo by to příliš brzo. Skrze vztah fází magnetismu, o kterém hovoříme už 29 let, je možné změnit to, čemu budeme říkat hustota či nehustota hmoty. Můžete navrhnout i přetvářet hmotu, vytvářet hmotnost i nehmotnost, kterou můžete kontrolovat. Vy tomu říkáte antigravitace, ale nic takového neexistuje. Nehmotné předměty jsou jednoduše předměty s řízenou hmotností. Na tom Tesla pracoval. Pracoval také na způsobu komunikace, který dosud nemáte, a na bezdrátovém přenosu elektřiny skrze zemi. V žádné z těchto věcí jste nesměli pokročit, a proto byly v té době zablokovány.

Tesla byl zklamaný. Rychle si uvědomil, že jsou určité technologie, o kterých ví, ale nemohl je řídit, protože dosud nebyly vynalezeny počítače. Představte si, jak by to pro vás bylo stresující, kdybyste věděli, jak věci fungují, ale nemohli byste to použít, protože by dosud neexistoval způsob, jak to řídit. Představte si, že byste věděli, jak věci fungují a byly by proveditelné, ale potřebovali byste, aby vám někdo uvěřil a jakmile byste se blížili sklizni plodů své práce, ten někdo by přišel a zastavil vás. Představte si to! Představte si, že ležíte na smrtelné posteli, ohlížíte se po svém životě a říkáte si: „To byla katastrofa!“ Představte si, že tam ležíte a v kapse máte jen 5 dolarů. Po tom všem, co jste dokázali… Tento muž provedl heavy lifting a v době, kdy to prováděl, to byl pro něj chaos. A nyní se ohlížíme zpátky. Můžete stát u jeho sochy, která mu byla postavena na americké straně Niagarských vodopádů – u něčeho, co vybudoval a předpověděl s upřímností a elegancí vědy…

Teď vám chci něco povědět. Všechno, co právě teď děláte, zanechává otisk na této planetě, který zůstává. Každé vaše řešení problémů, se kterými se nyní setkáváte, mění skrze krystalickou mřížku něco jiného na planetě – něco, co nevidíte a o čem nemůžete vědět. Úplně každý kousek heavy lifting, všechen ten chaos, veškerý stres, veškerý pláč, všechno to zoufání si… to vše se otiskuje do této planety nádherným soucitným způsobem a vyzývá vás to, abyste to, na rozdíl od Tesly, v první řadě přežili a zadruhé, abyste tomu začali rozumět, zatímco jste tady, abyste s tím mohli bojovat. Můžete s tím bojovat za pomocí světla. Můžete vyhrát bitvu s pomocí světla, místo abyste se trápili. Všechny tyto věci – malé či velké – se otiskují do planety, zatímco se někde jinde děje něco, co na sobě díky tomu nese vaše jméno a říká to: „Tohle dokázali oni.“

Chci se na chvíli posunout vpřed. Přechod (smrt) biologie je nevyhnutelný, ale vrátíte se zpátky – vrátíte se zpátky na Zemi, která ponese vaše jméno, protože jste odvedli heavy lifting. Vrátíte se na Zemi, která vás rozpozná a vytvoří pro vás „gauč“, na kterém budete moci být – bude na ní více světla, bude vyvinutější než když jste odešli. Bude na něm vaše jméno. Je to jako vrátit se zpátky a vidět horu, kterou jste postavili, nebo budovu, kterou jste vybudovali – skrze heavy lifting, kterým právě teď procházíte, staré duše. To všechno má svůj účel. Nezoufejte. Pochopte, že Stvořitel zná vaše jméno.

Proč jste tady, je zřejmé – to protože vy tohle dokážete. Dokonce jste to možná dělali i na jiných planetách. To je to, o čem jsou právě teď staré duše. Někteří z vás řeknou: „Já ve svém životě ale nemám žádné nesnáze! Možná Kryon nemluví o mně.“ Drazí, vy jste bojovníci světla, kteří nesou kotvy pro ostatní – dozvídáte se o nich, pomáháte jim, podporujete je, jste spolu s nimi ve stejné jednotce, ve stejném zákopu – různými způsoby. Vy jste ti, kteří nesou světlo, aby ho oni mohli posílat. Každý má při heavy lifting jiný úkol, ale tohle je to, co právě teď probíhá.

„Kryone, jak dlouho to potrvá?“ A odpověď zní ANO. (Smích.) Už jsme vám to říkali. Proběhne to rychleji, pokud vás víc pochopí, o čem tohle všechno je. Proběhne to rychle, pokud pochopíte, že temnota tuhle bitvu nevyhraje. Bez ohledu na to, co je vám ukazováno, vy projdete na druhou stranu a vydechnete si úlevou. Slyšíte mě? Dostanete se na druhou stranu, vydechnete úlevou a řeknete: „Páni, nevěřil bych, že zvládnu projít něčím takovým!“ Andělé vám právě teď vyzařují uvědomění, že skutečně nastane ten den. „Porazil jsem to,“ můžete říkat. „Je to pryč, vyhrál jsem,“ můžete si říkat a ach, budete mít pravdu. Tohle je dnes stará duše.

Je toho víc. Předám vám některá pravidla heavy lifting. O něco později.

A tak to je.

KRYON

Hlavní poselství

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Drazí, ještě než začnu – model těch, kteří naslouchají hlasu toho, kdo předává zprávy od Kryona, je extrémně 3dimenzionální. Je to paradigma, na které jste zvyklí už od školy – učitel/ka přijde, vy posloucháte a děláte si poznámky. Přál bych si, abych zde bylo něco, co bych teď mohl vytvořit a co tento model překoná do té míry, že pochopíte, že jsme jedním. Někteří z vás tato slova slyší a zároveň je vyslovují, protože opravdu jsme jedním. To, co vychází z úst toho, kdo vám toto poselství předává, už víte a očekáváte – jsme jedním. Zdálo by se to jako scénář učení, ale je toho tu mnohem víc. Mnohem víc. Slova narazí do zdi, pokud neposloucháte. Já ale myslím, že toto byste mohli uslyšet.

Předám vám něco těžkého, heavy lifters (vy, kdo provádíte to těžké pozvedání – pozn. překl). Mohlo by to být dokonce až příliš těžké. A dám vám také ke zvážení několik cvičení založených na channelingu, který můj partner předal v Anchorage na Aljašce. Pokud jste to poselství četli nebo dokonce slyšeli, pak je to ten příběh o muži v budoucnosti. Je v něm popsán den staré duše za několik generací. Ten příběh vypráví o tom, co by mohl ten člověk zažít a jak by na to mohl reagovat. Jak bude řešit určité záležitosti a problémy od chvíle, kdy ráno vstane, až do chvíle, než půjde spát. Řekl jsem svému partnerovi, aby tento příběh přepsal a doplnil, abyste si ho mohli snadno a v klidu přečíst (překládá se – pozn.překl.). Toto je rozšíření toho příběhu. Ten příběh vám totiž ukazuje paradigma, kterému nebudete moci uvěřit – popisuje, jaké bude elegantní povznesené vědomí. Každodenní situace a potíže, pokud nastanou, budou vyřešeny úplně jinak.

Znovu se vás ptám na totéž, na co jsem se vás ptal dnes ráno. Věříte, že vědomí může skutečně fyzicky měnit věci? Můj partner vám dnes předával určité učení, které tuto možnost může ještě zlepšit. Protože věda přesně to vidí. Studium koherence je toho nedílnou součástí. Pokud je to pravda, pak byste mohli pochopit, že to, jak o věcech přemýšlíte a co s nimi děláte, nejen změní věci i na jiné části planety, ale navíc to bude neuvěřitelným palivem pro to, aby se věci měnily skutečně dramatickyokamžitě. Díky tomu, co začínáte měnit s pomocí slov, vědomí a záměru. Někteří z vás ten channeling z Anchorage slyšeli a říkali si: „Jak se tam dostaneme? Jak by to bylo možné? Kde začít?“ A tak vám to ukážu. Začíná to tady a teď.

Kdo bude provádět vyučování? A odpověď z ní – to vy. Nebudete mít kolem sebe zástupy, ale budete učit svým příkladem. Co uděláte vy a co udělají vaše děti jako další krok v každodenním životě, to má v sobě energii – energii Mistrů, a ti kolem vás uvidí výsledky, všimnou si toho a pak to budou sami procvičovat, budou následovat váš příklad. Protože praktičnost všeho, co vám ukážu, je tak moc zřejmá…! Láska a soucit toho, co vám ukážu, je velmi zřejmá. Vytvoří nový světový řád soucitných lidí. To je to, co vytváří evoluce vědomí. Takže se vám chystám předat několik příkladů věcí, které můžete dělat. Každý z nich je heavy lifting, ale začíná to zlehka a končí to něčím velmi těžkým. Někteří si to vyslechnou do konce, ale někteří to zastaví, až to začne být příliš těžké. Někdo řekne: „Rád bych to udělal, možná si to poslechnu později, ale prostě nedokážu překročit své možnosti toho, co dokážu.“

Bojujete se starou energií – ta vám přináší zvyky, předpojatosti, podmínky a někdy je příliš náročné odpoutat se od toho, co jste dělali celý svůj život. Nechť ale toto odpoutávání započne. Je to o tom, jak právě teď přistupujete ke každodenním záležitostem na planetě. Můžete mít zcela nový přístup a můžete jej začít procvičovat. Je to jiné než cokoli, co vám bylo v tomto směru kdy řečeno. Je to praktické, ezoterické, obtížné… je to paradigma vědomí a něco, co se musíte naučit. Staré duše mezi posluchači i zde na židli, začněme se sérií cvičení.

Číslo jedna – ráno položte nohy na podlahu a na chvíli se zastavte. Tohle cvičení je snadné, a přesto tolika z vás uniká. Chci, abyste vytvořili svůj den plný radosti, řešení a laskavých řešení, místo abyste se probudili a přemýšleli, jaké vás dnes čeká překvapení, které vás nakopne. Tohle je zvyk, drazí. Je to zvyk, bát se změn a nečekat laskavost. Je to zvyk. A tak místo zvyku neznáma, které se k vám blíží a snaží se vás dostat, co kdybyste kolem sebe vytvořili bublinu s pomocí svých slov a soucitu, s pomocí rozpoznání vaší schopnosti to udělat? Učiňte pro sebe prohlášení:

 „Tohle je laskavý den, protože takový jej tvořím. Se všemi věcmi, se kterými se setkám, a nebudou odrazem mé velkoleposti, si poradím a vyřeším je s pomocí soucitu. A mohou vypadat obtížně. Mohou vypadat jako věci, na které jsem narážel den co den, ale už tomu tak nebude, protože je obklopuji řešením. Možná to neuvidím hned, ale budu to takto dělat každý den, protože když to denně opakuji, je to obklopení stále silnější a silnější a řešení započnou. Temnota mne neporazí!“

To všechno si můžete myslet, zatímco sázíte semena na této nádherné Gaie, která vás zná. A zná vás i Stvořitel a naslouchá vašim slovům, která ráno pronášíte jako první. „Vytvářím ve svém životě laskavost.“ Pro některé z vás je i tohle těžké. (Kryonovo pousmání.) To protože vaše zvyky nejsou takové. Nechť je toto tím nejsnazším, co uděláme, protože od teď to bude těžké.

Číslo dvě – procvičování laskavosti, která změní vás i okolnosti a situace kolem vás a na planetě – to je to, co tu dnes děláme. Procvičujeme laskavost a soucit, které budou odrazem evoluce, která přichází na tuto planetu. Číslo dvě – já to nazvu „pasti“. Mnozí z vás procházejí životem a vidí stejné situace a stejné jednotlivce. Ať už jste student nebo zaměstnanec, ať už jde o vaše společenské styky nebo vaši rodinu – setkáte se s tzv. „pastmi“ a to jsou ti, kteří nemají vaše vědomí a činí věci těžkými. Jsou to lidé, se kterými se setkáváte každý den a snažíte se jim vyhnout, abyste nemuseli poslouchat jejich neustálé stížnosti. Nechcete jim čelit, abyste od nich nedostávali negativní věci nebo věci, které by vás pravděpodobně zranily. Nebo jsou to možná ti, kteří vás nemají rádi – možná lidé z vašeho zaměstnání. Ale potkáváte je den co den. Těm říkáme „pasti“, protože je snadné spadnout do té díry, že? Přicházejí vám naproti každý den a kopnou vás zpátky, i kdyby jen trošičku. Zde je vaše výzva: nedovolte, aby se to stalo. Když je vidíte přicházet, řekněte si pro sebe: Je zde laskavost a soucit. Vidím Boha v jejich nitru. Možná jsou ve stresu, mají potíže, jsou nevyrovnaní. Nevědí, co vím já.Požehnejte jim v jednotě všech věcí a pak je nechte, ať si dělají své věci. Vy si tam zatím seďte v lásce a soucitu. Vaše bublina tím nebude ovlivněna, nebude ovlivněna, nebude ovlivněna. Nechte je dělat, co dělají vždycky. Někdy se stane, že s vámi zase budou chtít hovořit a znovu vám říkat věci, které už jste slyšeli. Je to jako byste museli slyšet jejich nahrávku úplně každý den, abyste se mohli dostat na místo, kde budete dělat, co jste sem přišli vykonat.

Vidíte, já vím, kdo tu je. A vím, jak to funguje. Někdy jsou to ti u moci (vaši nadřízení) a vy prostě musíte sedět a poslouchat. Takže až se do té situace dostanete příště, tak chci, abyste si to vyslechli a pochopili, že když tomuto člověku vyšlete soucit, on to nakonec ucítí. Nerovnováha, která každý den vyvolávala stížnosti, bude potlačena vaší energií prostého soucitu a lásky, zatímco zde sedíte, posloucháte a nestěžujete si. Nechť je vaše laskavost nástrojem, který oni uvidí. Ne to, že byste souhlasili s tím, co říkají, ale jako Mistři této planety zde sedíte a posloucháte, a oni to ucítí. Jste někdo, s kým mohou hovořit a nakonec se vás zeptají, co to máte, že to oni nemají. Protože si jim nebudete stěžovat na oplátku. Nebudete jim souhlasně přikyvovat, zatímco si budou stěžovat. Místo toho uvidí, že se na ně díváte novým způsobem. Nechť se změní úplně každá tato „past“, tedy ti, kteří by se s vámi normálně setkali a které vídáte den co den. Úplně každý z nich. Představujte si, co byste mohli udělat a jak byste to mohli udělat. Jinak než abyste utekli opačným směrem nebo se jim jinak vyhnuli. Něco, co oni uvidí a díky tomu se změní s pomocí vašeho soucitu. Je toto skutečně možné? Časem ano. Povede se vám to zítra? Ne. Pozítří? Ne. Jak budete tyto věci procvičovat, uvidíte, jak fungují. Začnete v malém a dostanete se k větším věcem. To bylo číslo dvě. Ach, to bylo pořád ještě snadné, protože dál to bude jen těžší.

Chci, abyste si právě teď představili člena rodiny, který vás irituje ze všech nejvíc. Třeba i toho, kterého tak moc často nevídáte. Toho, který jde po vás kvůli vaší víře. Toho, který si z vás dělá legraci. Toho, který vás nikdy neměl tak moc rád. Toho, se kterým jste měli potíže o vánocích. (Kryon se směje.) Vy moc dobře víte, o kom mluvím. Ne o přátelích, o rodině – krev a takové ty věci. Chci, abyste si je právě teď představili a postavili se úplně před každého z nich a neviděli jste tu zeď, která mezi vámi byla v minulosti – zklamání, strach, odmítání kontroverze, obavy z toho, co vyvedete příště… Chci, abyste se uvolnili v náručí rodiny Boha. A chci, abyste přepsali a překoncipovali vše, co byste jim mohli říci, v lásce. Chci, abyste odpojili spouštěče, které vás dříve rozčilovaly. Chci, abyste viděli Boha v nich, když oni prostě jen nechápou  Boha v sobě.. Chci, abyste sami sebe viděli coby katalyzátor, který, když tímto stráví dostatek času, dokáže stát zpříma bez ohledu na to, co budou oni říkat, jak vás budou nazývat, co udělají, jaká zde bude iritace, kterou jste zažívali stále dokola – nyní už tomu tak náhle nebude. Může to změnit to, co udělají, když nedostanou reakci, kterou od vás měli dříve, uvědomujete si to? Nahráváte (starými reakcemi) na smeč dramatu kvůli svým zvykům a svému strachu. Co když dělají to samé – stále dokola? Ale tentokrát jste přítomní a nehádáte se, ale nemáte postoj odvetné palby či sebeobrany. Nenastavujete jim druhou tvář, prostě jen je milujete. Posíláte jim soucit za každičké slovo, které vás ranilo. Oplácíte jim soucitnými slovy. A víte, co se za nějakou dobu stane? Osvobodí se od toho, protože od vás nedostávají stejné reakce jako dřív, drazí. A pak se může stát ještě něco jiného. Přitom osvobozování mohou spatřit sami sebe a mohou se vás v okamžiku něhy zeptat, co se to s vámi stalo. A vy se jim pak můžete podívat do očí a říct jim: „Vlastně jsem se do tebe znovu zamiloval/a. Mami, tati, sestro, bratře, jsi nádherná bytost.“ Co si myslíte, že na to řeknou? (Kryon se směje.) Odpověď zní, že jen velmi málo. V oku se jim může zalesknout slza. Uvědomí si, co se zde skutečně děje. Dramaticky jste se změnili a už vás nic neovlivňuje. Tohle je těžké. Číslo tři je skutečně těžké. Ale je toho ještě víc… Jak se vám to zatím líbí? Jste tu se mnou?

Číslo čtyři – pro člověka je jednou z nejtěžších věcí zapomenout a odložit zradu. Úplně každý z vás v místnosti něco takového zažil. Někdy se to týká financí, někdy je to osobní, někdy je to záležitost vztahů a někdy záležitostí srdce. Někdy tou zradou bylo, že vám někdo zemřel až příliš brzy – to je zrada! Neměl ještě odejít. Je to zrada od Boha, od Tvořivého zdroje! Je to zrada od těch, kteří vám ublížili tolika způsoby. Nemusím to příliš rozvádět, protože vy všichni víte, o čem mluvím. Všichni posluchači, všichni zde na židlích, staré duše – pokud jste to nezažili v tomto životě, pak jste to zažili v tom minulém. Přichází to ze všech stran, včetně vaší rodiny. Zrada. Tohle je doopravdy těžké, protože to do vás vyryje takový zármutek, že ho nedokážete zapomenout, jako když se spálíte o kamna. Když o tom přemýšlíte, pak to vyhraje. Nechcete tam jít, nechcete si o tom nechat zdát, nechcete o tom mluvit, nechcete se k tomu vracet, protože je to až příliš bolestivé. A já vás teď požádám, ať to vykopete, pohlédnete tomu do očí a odpustíte! Uvědomte si, že je tam určitá nerovnováha – oni nevědí, co víte vy. A tenhle čin vyřeší to, co je pro vás nezdravé. Tímto činem to vyřešíte ve svém mozku a ve svém srdci. Mohou už být pryč, a přesto tento čin změní věci, u kterých tomu ani nebudete chtít věřit. Můžete změnit JE v jejich příštím životě! To protože jste jim odpustili v tomto životě. A to vyšle energii tak hlubokou a zásadní… Co kdybych vám řekl, že díky tomu budete žít déle? Co kdybych vám řekl, že budete vypadat mladší? Tak hluboké je toto heavy lifting. Podívejte se jim do očí, ať už vás zradil nebo i nadále zrazuje kdokoli, však vy víte. Pohlédněte jim do očí – jen ve své představě! – a řekněte jim:

Miluji tě. Jsem stvořen ze stejného přediva. Chápu nerovnováhu a strach, který vytvořil tuto zradu. My oba máme v sobě Boha, ty si jen neuvědomuješ krásu a soucit, které jsem objevil já. Mohl bys a jednoho dne je objevíš, ale do té doby tě miluji a odpouštím ti.“

TOHLE je těžké. Víc než těžké. Někteří z vás to prostě nedokáží. Je to mimo vaše možnosti, protože se do vás ta zrada vryla tak hluboko a vy už jste řekli tolika lidem, jaké zklamání to pro vás bylo. Dokážete to v sobě zvrátit? Nikdy nezměníte, co se stalo, ale můžete změnit svou reakci na to. Tohle je vznešené cvičení pokročilého vědomí, které přichází na tuto planetu. Musí to někde začít. To je číslo čtyři.

Číslo pět jsem si rezervoval pro oblast, kde se nacházím. A tohle je pro mnoho z vás skutečně těžké. „Kryone, je divné, že sis tohle nechal na konec, protože se to netýká mé rodiny ani zrady.“ (Kryon se směje.) Ne, netýká. Týká se to nenávisti. Drazí, v zemi, kde se nyní nacházím, nikdy nebyla doba takové politické polarizace, jako je tomu nyní. Nikdy tu nebyla doba takového zaslepujícího zklamání a nenávisti vůči vašemu vedení. Záleží na tom, na které straně se nacházíte. Někteří z vás nenávidí vašeho vůdce. A pokaždé, když se objeví v televizi, chcete se k ní rozběhnout a okamžitě jí vypnout. Nemůžete se na něj ani podívat!!! Tak moc ho nesnášíte. Vykreslím vám obraz dnešní Ameriky, která je natolik polarizovaná, že dokonce i ti, kteří s tím nesouhlasí, se vzájemně nesnášejí kvůli tomu nesouhlasu! Tady je to, co chci, abyste udělali. Už jste to uhodli. Dokážete se s tím poprat a oprostit se od toho? Tak to možná není to, co jste chtěli pro svou zemi, ale ta nenávist vás požírá. Všechno jenom zhoršuje. Vás, kteří se nacházíte v této situaci, což je více než polovina této země… vás žádám o toto: Chci, abyste kolem tohoto vůdce vytvořili bublinu světla. To aby, kamkoli přijde, díky tomu spatřil více světla, než by ho viděl bez vaší pomoci. Chápete to? Pokud se to rozhodnete udělat, musíte odhodit svou nenávist. Budete se muset zhluboka nadechnout a říct:

Ať tento člověk, ať tito lidé, ať tato strana udělala cokoli, obklopím je ezoterickou bublinou soucitu a lásky, aby měli k dispozici světlo, až ho budou potřebovat,protože oni ho opravdu potřebují.

Tohle je těžké. Musíte se přenést přes politiku a přes to, o čem věříte, že je pro vaši zemi správné. Musíte vstoupit do středu pokročilého vědomí, které říká: „Tohle není můj kandidát, ale přesto mu mohu poslat světlo a lásku.“

A pro tu polovinu, která tvrdí: „Všechno je skvělé!“ – tady jsou vaše instrukce: Chci, abyste milovali ty, kteří říkají, že to skvělé není. Tak abyste mohli sedět vedle nich, dokonce si s nimi i povídat a říct:

„Není zajímavé, jak věci fungují? Můžeš se ke mně připojit a poslat lásku a světlo vedení tohoto národa? Nesouhlasím s tebou, ale nebudu ti vysvětlovat proč. Chtěl bych jen, abys se mnou poslal světlo a lásku tomuto vedení, abychom tak byli během toho spolu spojeni. Společně vytvoříme soucit a energii, které budou daleko větší než jakákoli nenávist, argumenty nebo neuvážená slova.“

Toto, mé drahé lidské bytosti, je evoluce vědomí. Dokážete to udělat, staré duše? Jste na to připraveni, jste na to dostatečně zkušení. Tohle dokáží jen staří, mladí nikoli. Ale nemluvím o lidském věku. Mluvím o stáří duše. Nováčci na planetě tohle nedokáží. Nedokáží se povznést nad nenávist. Prostě to nemohou udělat, ale vy ano, protože vy rozumíte multidimenzionálním vrstvám, rozumíte spojení s Tvořivým zdrojem. Pokud to dokážete, pak to budete vy, kdo povede tuto nádhernou zemi. Bez ohledu na to, co si myslíte, že se děje, posílání světla do Oválné pracovny je odpovědí. Bez ohledu na to, kdo tam sedí. Někteří z vás tuto zprávu pochopí naprosto jasně, zatímco jiní budou psát dopisy (Kryon se směje): „Jsem z tebe tak zklamaný, Kryone. Nemyslel jsem si, že jsi takhle politický.“ (Směje se i publikum.) Nikdy nepochopí ani slovo z toho, co jsem řekl. Všechno, co slyšeli, bylo „oválná pracovna“. Takhle to funguje, drazí. Tohle je předpojatost, kterou nesete – energie, kterou si do současnosti přinášíte z velmi staré doby.

My vás žádáme, abyste překonali všechny tyto věci. Je jich pět. PĚT. Nejsou v páru. Je jich pět – stále hledají rovnováhu. Pětka znamená změnu. To není podobenství. Není to ani číslo, protože je to stále v přechodu, stále to hledá rovnováhu… a ona nastane.

Toto jsou věci pro dnešní den. Sedím před starými dušemi během heavy lifting. Možná si toto budete chtít znovu přehrát, abyste viděli, kolik z těchto věcí je pro vás uskutečnitelných už teď a na kolika budete muset ještě pracovat. Ale staré duše, vy jste jediní, kdo to může udělat. Bude to počátek evolučního procesu, který dalece přesáhne to, co si myslíte, protože to položí základy pro ty, kdo přijdou a budou praktikovat přesně tyto prvky.

To je pro tuto chvíli vše. Já vím, kdo tu je. Vím, co se děje a kdo jste.

A tak to je.

KRYON