Kryonovy channelingy 2018

Channelingy 2018 – část 1

Obsah:

Falešné zprávy (Fake News)   Následující duální channeling byl přijat 25. 03. 2018 v Sacramentu, Kalifornii

Heavy Lifting (Náročné pozvedání)  Tento Kryonův channeling byl přijat 24. 03. 2018 v Sacramentu, Kalifornii

 

 

 Loupání cibule reality

Tento živý channeling byl přijat v Longmontu, Colorado, 13. ledna 2018

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství přijaté v Longmontu

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Chci pokračovat v tom, co jsme začali dnes ráno. Někdy život vypadá jako nějaké tajemství, a to, co jsem řekl dnes ráno je, že tomu tak bude až do doby než lidé uznají, že kolem vás jsou energie, o kterých vás neučili, což mnohé z tohoto tajemství vysvětlí. Existuje větší zdroj, který máte doslova na očích. Dnes ráno jsme vám sdělili, že tento ohromný zdroj vás doslova ťuká do nosu (dává najevo, že když otevřete oči, uvidíte to). Samozřejmě jde o metaforu.

Na planetě je nová energie, a novost toho všeho pochází z toho, co jste vy jako lidstvo dosáhli, když jste se vymanili z předpovědí z minulosti. Mnozí z vás vyrostli s předpověďmi, které vám vyprávěly o konci cyklu pro vaše životy. Celá vaše civilizace neměla dlouho přesáhnout rok 2000. Vaše válečnické způsoby by vytvořily konečnou bitvu a s celosvětovou jadernou válkou by nastalo zničení lidstva. Ale to se nestalo.

To, co nastalo místo toho, bylo naprosto nepředpovězené. Byl to začátek výstupu do nového paradigmatu myšlení – změna, na kterou nejsou mnozí z vás připraveni. Díky tomu by teď měla nastat ta správná doba, abyste spatřili, co je skutečně kolem vás, aby bylo více porozumění.

Dnes ráno jsem to nazval, „loupání cibule reality“. Součástí toho, co sloupáváte a prozkoumáváte je to, co jste se od narození učili o mnoha věcech. Tou hlavní vrstvou, kterou sloupáváte je to, co vás učili o Bohu. Další vrstvou je, co jste se učili o vašem vztahu k součástem života kolem vás – k jiným lidským bytostem, ke společnosti, jejíž jste součástí a k vlastnímu paradigmatu, o kterém si myslíte, že je to život.

Co když sloupnete slupku vaší existující reality a místo náhodné příležitosti ve vašem životě spatříte synchronicitu? Co když spatříte pravdu, o které jste se nikdy neučili, tu pravdu, kterou jste možná sami pomáhali navrhovat? Co když vám to ukáže nějakou součást toho, proč jste tady? Změní to váš přístup k životu samotnému? Místo toho, abyste byli vláčeni náhodnými okolnostmi, máte ve skutečnosti pod kontrolou to, co jste pomáhali navrhovat! Páni! To všechno přišlo ze sloupnutí starých informací.

Řekli jsme to už dříve. „Sedíte“ dnes v energii, která mění vaši společnost přímo před vašima očima. Dokonce i teď to vidíte každý den ve vašich zprávách. Integrita najednou vypadá za určitých podmínek úplně jinak. Je to skoro jakoby se rozhrnul závěs a situace, která byla po staletí mimo integritu, se začíná odhalovat! Všimli jste si toho?

Naším učením je toto: Věci, které ve staré, temnější energii existovaly po eony, nemohou existovat ve světle. Takže, jak byste popsali toto paradigma? Jak to pojmenujete? Jméno, které mnozí použili, je evoluce osvícení. Metafora je, že světlo začíná směřovat k temnému místu, a není to jen kvůli duchovním záležitostem. Je to kvůli mnoha atributům v rámci vaší kultury, a je tvořeno energiemi a reakcemi, které jste nečekali.

Řekli jsme vám, že tato nová energie začne ovlivňovat všechno. Nakonec začnete vidět, jak se to o čem mluvím, děje na určité úrovni všude. Spatříte to v korporacích; v bankovnictví; ve vládních programech; uvidíte to v politice; spatříte, jak populace reaguje naprosto odlišně na novou integritu a na soucitné energie.

 „Kryone, bude to trvat dlouho?“ Opět, odpověď je „ano“. Já jsem vám předal budoucí možnost a ta je kompletně pod vaší kontrolou. Rychlost, jakou lidstvo začne opouštět stará paradigmata je na vás. A důvod, proč je to pomalé? Důvodem je, že se cítíte tak dobře v tom, co tak dobře fungovalo v minulosti. Váš pocit je: „Takto to funguje! Nemůžeš měnit to, jak věci fungují, bez ohledu na to, co mi říkáš“. Odpověď na tuto námitku je následující: Přichází nové paradigma, které nakonec změní způsob, jakým věci fungují. Takže to, co se stává pro vás výzvou, je věřit té pravdě a začít ji vyhlížet. Spatření těchto změn pak posílí pravdu toho, co říkáme. Pro mnohé to znamená, že to možná nebude tak pohodlné jako tomu bylo dříve, protože je to nové paradigma, a ne to, na co je lidstvo zvyklé nebo co se očekává.

Tento posun paradigmatu od staršího k odlišnému způsobu může vyžadovat opakující se scénář dva kroky vpřed a jeden krok vzad. Budou se dít věci, které vás přimějí plakat, a jiné věci, které se budou zdát návratem k temnějším způsobům. Je to proto, že tento posun se neděje v dokonalém světě. Představují ho energetické bitvy, ale nyní je světlo silnější než kdy dříve. Lidstvo přechází od velmi staré temnoty do nového světla. Chci vám předat metaforu, kterou jsme nikdy dříve nepředali, abychom vám ukázali co se opravdu děje.

Metaforická šachová hra

Po staletí hrajete hru, která se jmenuje šachy. Takže toto bude metafora šachové partie mezi tmou a světlem. Mám tu metaforu rád, protože na skutečné šachovnici už černé a bílé figurky jsou. Takže vlastně máte něco ve 3D s čím to můžete srovnat.

V této metafoře, řekněme, že jsou doslova hráči s temnou a hráči se světlou energií. Každá jednotlivá duše v této místnosti, a která toto poslouchá je ve skládačce se světlou a tmavou energii - jakési bitvě duality - po velmi dlouhou dobu. Přemýšlejte o tom jako o šachové hře vaší historie. Vy představujete bílé figurky a v průběhu historie jste byli vždy na straně světla. V této hře s pevně danými pravidly, jste se snažili pracovat s integritou, ctí, soucitem a světlem. Avšak nedopadlo to vůbec dobře. Vždy jste prohráli. Táhli jste sem a tam, ale v této šachové partii, temné postavy byly vždy ve výhodě. Ve skutečnosti to vypadá tak, že samotná pravidla jsou ve prospěch strany temna. Temné vědomí porazilo nějakého hráče, potom postoupilo a nakonec ukončilo hru. Vy jste zvítězili jen ve velmi málo partiích.

Obrazně řečeno jste viděli konec hry ve vaší lidské historii čtyřikrát. Toto je metafora čtyř předchozích civilizací na Zemi, které skončily špatně a musely se vlastně restartovat. Ten konec hry byl vždy kontra intuitivní tomu, co jste chtěli. Světlo mělo ve vaší mysli zvítězit. Když vyhrála temnota, bylo to „vítěz bere vše“, a tím vítězem byla destrukce, smrt, válka a nízké vědomí. Důvodem pro to, proč byla nadvláda temnoty kontra intuitivní, bylo to, co jsme řekli už dříve: Nízké vědomí nemůže spatřit to, co je před ním. Nemůže si spočítat, co je vpředu, protože k tomu chybí světlo. Řekli jsme vám, „hlupáci nevědí, že jsou hlupáky“. Nemají žádnou ideu. Myslí si, že mají svět spočítaný, ale vidí jen to, co jim temné vědomí dovolí spatřit. Nevidí ani to, že když zvítězí, bude to znamenat zánik lidství.

Na druhé straně, bílí hráči vždy věděli, že se tam ukrývá světlo a že po vítězství se ukáže. Vždy věděli, že válka nefunguje a nikdy nemůže být řešením. Přesto válka znovu a znovu zvítězila. Nikdy nedošlo k válce, která by dosáhla toho, čeho chtěla dosáhnout, nikdy. Byla to vždy dysfunkční odpověď, která vedla k novému boji. A důkaz? Kdyby byla válka nějakým řešením, potom by byla bývala pouze jediná. Namísto toho, každá válka zasévá další epizodu, kde je ještě více války. Takže proč potom nezvítězilo světlo? Konec konců, ono může vidět, a temnota ne.

Ti bílí hráči vždy posouvali své figurky po šachovnici s láskou a soucitem, integritou a čestností. Pomáhali jim šamani a moudří lidé. Ti, kteří to znali lépe, byli u toho. Byli u toho ti, kteří říkali, „dovolte to udělat lásce, dovolte to udělat soucitu“. Přesto světlo nikdy nevyhrálo. Po staletí světlo nikdy nevyhrálo.

Potom se něco stalo. V této metaforické staré šachové hře, pravidla toho, kdo může táhnout kam a kdy, byla vždy dána temnými hráči. Lidská přirozenost favorizovala temné hráče, a strach byl nástrojem, který fungoval vždy. Takže i když ti temní hráči toho mnoho neviděli, měli výhodu, protože mohli táhnout vpřed s využitím pravidel, kterými obelstili nebo přemohli světlé hráče na šachovnici. Pravidla hry byla ve prospěch temnoty a ta pravidla byla za každou cenu chráněna.

Šachová partie, kterou hrajete s ostatními ve skutečném životě má ta stejná přesná pravidla pro černé i bílé figurky. Ale v této metafoře se ta pravidla mohla přesunovat v závislosti na vědomí lidstva. S nízkým vědomím byla vždy pokřivená. Černé figurky se mohly pohybovat místy, kterými ty bílé nemohly. Bílé figurky to nikdy nevěděly a očekávaly, že ta pravidla jsou pro všechny stejná. Ale nebyla a temnota vítězila.

Velký posun

Na konci páté a poslední hry, vítězila opět temnota. Opět byly vyvíjeny a rozmisťovány zbraně hromadného ničení, a zdálo se, že přichází další špatný konec. Takové bylo proroctví vaší kultury před 50 lety. Ta nefér a tendenční pravidla temnoty opět převládla, jen tentokrát by už žádný restart lidstva nenastal. Kdyby to skončilo, Země samotná by byla zničena pro veškerý život. Starobylé kalendáře zase jednou odpočítaly 5200 let civilizačních hodin, skoro až na samý konec. Všechny černé figurky zase prošly přes celou šachovnici, odstrčily ty bílé, tak jako dříve. Ale potom se něco přihodilo, stalo se něco ezoterického a přece energeticky zřejmého.

Těsně předtím než Kryon přišel na tuto planetu, padl Sovětský svaz a přestal existovat. Jeden z hlavních hráčů v předpovězeném konci časů byl pryč. To ve vašich svatých knihách nikdy nebylo předpovězeno. Věděli jste to? Kde je tato předpověď v písmu? Najděte ji. Není tam. To bylo tak hluboce odlišné od toho, co bylo očekáváno, že ezoteričtí intelektuálové pokládali otázku, „Mohlo by existovat množství realit a lidstvo se pohybovat mezi nimi? Je někde tam nějaký svět, který byl doopravdy zničen i s vámi stále tam? Povzneslo se lidstvo nějakým způsobem nad tuto možnost v jiném vesmíru nebo dimenzi, která možná vedla k jinému směřování?“ My jsme pojednali tuto možnost v jednom jiném channelingu, a odpověď je, že realita spočívá ve vnímání otázky, která je založena na lineární představě toho, jak mohou věci fungovat. Takže, je jiná realita jiný rozměr?

Existuje mnoho verzí. My jsme to channelovali. Existují multidimenzionální reality. My jsme to channelovali. Vy jste skutečně v jakési nové realitě, kterou jste vytvořili na konci 80. let, a přesunuli jste se z vědomí starých proroctví. Teď se nacházíte (připraveni?) v nové realitě, která nemá předpověď! Počkejte. Co vám to říká? Možná, že jste se opravdu přesunuli do rozměru, kde Země už není tím, čím bývala? Podívejte, neexistují žádná písma vyprávějící o tom, kde jste dnes. Všimli jste si toho? Jak vám to připadá?

Takže odlišné reality přinášejí dimenzionální posun. Avšak to neznamená, že jste pokračovali ve staré existenci, jednoduše proto, že jste se dramaticky posunuli. Naopak, jednoduše jste posunuli reality, něco, co jste nikdy dříve neudělali.

Někteří z vás se necítíte dobře. Chcete nějakou mapu, že ano? Chcete nějaký druh mapy, která říká, „Jste tady; zde je kam směřujete a zde je to, co děláte teď.“ Ale v této nové realitě, ji nedostanete a ani nemůžete. Přesunutí byť i jen lehce do multidimenzionálního stavu vytváří zvláštní představy toho, co se opravdu děje. Někteří se toho posunu bojí.

Ale je toho vice.  Co třeba ta šachová hra? S posunem v roce 2012 se stalo něco dalšího. Víte, s tímto obrovským posunem energie přišla změna pravidel v té šachové hře. Namísto černých figurek majících výhodu, jsou to nyní ty bílé, a místo pouhého světla a temnoty, je nyní na bílé figurky aplikováno vědomí, které tam dříve nebylo. Takže, kdo kontroluje tu šachovou hru? Jste to vy!

Nová pravidla

V procesu průchodu posunem spolu s tím jak dovnitř vstupuje vice světla, a s pokročilým vědomím soucitu, se změnila pravidla hry. Nyní najednou každá bílá figurka v šachové hře může duplikovat samu sebe!  Namísto ztrácení se hráčů tím, že jsou vytlačování ze šachovnice temnotou, ti s vyšším vědomím vytvářejí více hráčů a nakonec tu druhou stranu přemůžou. Černé figurky mohly udělat to samé, ale protože ve tmě nevidí, nemají žádnou ideu. Jsou zde nová pravidla, a ta favorizují ty, kteří cítí schopnost tvořit nové já.

Dovolte mi, abych vám něco řekl: Ti, kteří právě teď tvoří nové hráče a paradigmata jsou v současnosti ve vašich zprávách? Vidíte je? Dokážete spatřit, co se děje, když se začíná odhalovat integrita a když temné ideje a skutky se už nedokážou plížit kolem v temnotě, aniž by byly spatřeny? Naopak, svítí na ně nové světlo a každý je vidí! Moji drazí, musíte vědět, že toto je jiné! Řekli jsme vám, abyste to vyhlíželi, a je to tady.

Toto jsou šachoví hráči světla, kteří vytvářejí vice ze sebe sama, převládají nad temnotou na šachovnici. Toto jste vy dnes, po roce 2012. Jednoho dne možná dokonce změníte pozemský kalendář, tak jako jste to udělali 600 let po narození „vůle lásky“, když jste vlastně vynulovali kalendář díky posunu energie z minulosti. [posun do př. Kr. –po Kr. určení]

Konec této války není koncem skládačky. Je to začátek. Přijde čas, kdy na představu zabíjení jiných lidských bytostí jako nějaké řešení čehokoliv bude nahlíženo jako na tu nejvíce dysfunkční, barbarskou věc, kterou nějaká lidská bytost mohla, kdy dělat Existuje možnost budoucí Země, která bude jen číst o těchto věcech a bude je vidět jen ve starých zpravodajských relacích.

Moji drazí, až se probudíte a sloupnete cibuli starých pravidel a staré reality, spatříte udivující sílu, kterou máte v nitru. Tato síla přišla doslova z hvězd. Síla? Poslechněte si toto: Až si uvědomíte, co dokáže vaše vědomí, uvědomíte si, že nákaza nemůže přežít v osvíceném těle. Co? Myslíte, že vědomí může změnit chemii vašeho těla? Ano, a toto bylo naším učením po skoro 30 let. Mnozí z domorodých národů planety to dělali a stejně tak to budete dělat i vy. Takže, co tedy bude dělat „léčitel“? Léčitel bude koučem vědomí! Místo toho, aby pomáhal eliminovat nemoc, jeho učení bude spočívat v tom, jak vytvořit tělesnou chemii, která jí nikdy nedovolí vstoupit!

Teď se to neděje, moji drazí. Zatím jste sotva zahnuli za roh za ty roky, které jste urazili od roku 2012. Takže to zůstává složité, a nikdo nemá rád změnu. Pracovníci světla, když říkám, že zažíváte nové paradigma, je to pro mnohé velice reálné. Je to jiné pro mnohé z vás, takže někteří dokonce řekli, „Nemůžu to udělat; je to příliš obtížné, dokonce, i když jde o to, o co jsme žádali a čekali na to celé životy.“. Jste překvapeni, že je tento posun tvrdý?

Protože končíme, tak vám chci něco sdělit. Tím hlavním důvodem, proč shledáváte tento posun tak obtížným je, že je to oprava všeho, co znáte. Kdykoliv měníte nějaké paradigma, nějaký systém, způsob, jakým věci fungují nebo způsob, jakými věci jsou, je to obtížné. Část z vás se ptá, „Proč? Proč se musíme změnit?“ Odpověď se liší od těch, které jste slyšeli dříve. Je to proto, abyste šli na místo, na které jste chtěli jít celé životy – na místo, kde máte pod kontrolou své životy a svou vlastní kulturu a civilizaci. Bude to doba, kdy budete moci milovat jeden druhého na druhé straně oceánu a budete mít něco, co je jakýmsi „spojeným lidstvím“. Je to čas, kdy budete znát své sousedy. Taková je možnost, kterou vidíme, ne zničení planety, ne nějaký konec, ale obnova.

Tento způsob bytí, který vám při svém příchodu ukázali Plejáďané, byl něčím, co jste mohli vytvořit v průběhu času se svobodnou volbou. Vítejte v této nové společnosti, moji drazí. Jste na cestě pochopit, co přijde dále.

Přijde toho vice. Jsou věci, u kterých jste neočekávali, že přijdou a ony nejsou nezbytně negativní nebo pozitivní. Jsou jen jiné proti tomu, co jste čekali.

Jak budete reagovat, až spatříte něco, na co jste se po celé životy těšili? Budete zbabělci a řeknete, „To nemůžu udělat! Bojím se!“ Nebo místo toho řeknete, „Všechna tato nejistota a růst jsou přesně to, na co jsem čekal.“ Pojďme si zahrát šachovou partii v tomto novém světle.

To je svobodná volba, o které mluvíme.

A tak to je.

Kryon

 Praktická stará duše


Tento živý channeling byl předán v Anchorage na Aljašce, 27. ledna 2018 

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství.

Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Stojíte tváří v tvář nádherné, překrásné energii a přece si to možná neuvědomujete. Abyste se dostali z temnoty do světla, jsou zde výrazné přechody. Ze života na této planetě víte, že změna může být obtížná, zvláště když přecházíte z temnější energie k té světlejšíV temnotě jsou tací, kteří budou bojovat na život a na smrt, aby odvrátili změnu. Je to jejich způsob života a jejich způsob kontroly. Ale, moji drazí, tento přechod se na Zemi skutečně děje. Jeho rychlost bude pouze taková, jak se sami rozhodnete. Svobodná volba na této planetě určí načasování. Dnes jste v procesu změny, a právě ji začínáte vidět.

Přijde čas, kdy budete moci říci: „Slunce vyšlo; světlo zvítězilo.“ Nebude to znamenat, že se celá planeta stala osvícenou. Naopak, to, co budete mít, bude planeta, která myslí jinak. Bude zde jakési paradigma existence, která je více založena na základní pravdě toho, co by staré duše měly vědět jako opak tomu, co by měli znát začátečníci na planetě. Je to nové paradigma založené na konceptech měnící se lidské přirozenosti – dospívajícího a znovu se nastavujícího vědomí – a bude to vypadat trochu jinak.

Jak si myslíte, že bude vypadat každodenní praktický život staré duše? Jak se bude lišit od toho, jaké je to teď, aspoň jediný den? Chci vám dát malý příklad.

Jeden den v životě nového člověka

V podobenstvích a příbězích často používáme postavu Woa a uděláme to i teď. Wo není ani muž ani žena. V tomto příběhu může být Wo obojím, ačkoliv ho budeme oslovovat jako on, je to vlastně wo – man (man-muž, woman – žena, pozn. překl.). Bude to příběh jednoho dne v praktickém životě staré duše v budoucnosti, která ještě nenastala. Ukáže nové paradigma od okamžiku, kdy tento nový člověk vstane, až do doby, kdy půjde spát.

Věrohodnost

Tento příběh musí začít, moji drazí, pochopením, že toto individuum, tento člověk, tato stará duše v budoucnosti, má naprosto odlišné paradigma existence než máte vy dnes. Je to paradigma, kde člověk doslova změnil vztah ke všemu, co jej obklopuje. Změnil svůj vztah k Bohu, k těm okolo sebe, i k Zemi. Takže pro vás může být obtížné uvěřit všemu, co vám chci teď ukázat, ale chci, abyste si jen na okamžik ten příběh poslechli. Při tom vyprávění pokaždé na chvíli řeknu „stop“. Potom odhalím srovnání mezi starou energií a tím, co vám je odhalováno. Bude to odhalení jako noc a den ve způsobu, jakým se chová Wo v nadcházející budoucnosti a jak je tomu dnes.

V tomto novém paradigmatu se Wo, tato stará duše, narodil do civilizace, která si už hodně dlouho nemyslí, že všechna jejich pomoc přichází zvenčí. Není to civilizace, která věří, že jsou v očích Boha nehodní. Necítí, že musí žádat nějaký větší zdroj, aby dosáhli každodenních životních řešení. Proto přímo v tomto odhalení uvidíte velký rozdíl oproti civilizaci, ve které žijete. Jejich paradigma existence se změnilo, a Wo věří, že všechny záležitosti duchovna a krásy jsou přineseny do nitra lidské bytosti. „Bůh uvnitř“ je poznané poselství od Mistrů a je novou lidskou přirozeností.  Je teď používáno prakticky v každodenním životě. Takže zde není žádný „úprk za nalezením pomoci“ jako to vidíte dnes, nebo ve starší energii, kde velká část civilizace věří, že jsou nehodní, a že všechny dobré věci přicházejí shora. Proto chci, abyste se nad tím na chvíli zamysleli, protože tímto způsobem Wo přistupuje ke svému dni.

Stop.

Opravdu věříte, že to někdy nastane? Myslíte si, že se lidstvo někdy dostane do bodu, kde ucítí, že nemusí dostávat pomoc z vnějšího zdroje? Myslíte si, že někdy přijde den, kdy domy uctívání budou prostě jen starobylými budovami? Zdá se to jako nadsázka, dokud o tom nepřemýšlíte. Co pro vás znamená evoluce vědomí? Nebude to něco, co je lidstvu vnuceno. Spíše je to něco, co lidstvo pro sebe spatří v průběhu času. Bude to logické a může to dávat smysl skrze pomalu se rozvíjející vědomí. V průběhu času začne lidstvo chápat, co Mistři opravdu znamenají, a začne praktikovat, co říkali. Po celé věky nebylo lidem řečeno, co je tou neposvátnější věcí, která existuje v nitru každé lidské bytosti. „Stvořeni k jeho obrazu“ znamená „stvořeni k obrazu lásky“, a tím si lidstvo mohlo začít uvědomovat, že obraz Boha Stvořitele byl vždy uvnitř. Lidé tedy mají okamžitý přístup k Bohu, Duchu, předkům – okamžitě, skrze procesy, které jsou ve vás zabudované. A tady začínáme náš příběh.

--------------
Wo se probouzí jako každé ráno a chystá se do práce. Pokládá obě chodidla na podlahu, provádí afirmační cvičení a očekává dobré věci. To je tou první věcí, kterou dělá. Tlačí vědomí laskavosti svým dnem hned od samého začátku. Jeho afirmace by byla tato: „Toto je dobrý den a já hodlám mít vědomí, které překoná všechny výzvy dnešního dne. Přede mnou jsou dobré věci.“

Stop.

Proč by to dělal? Kolik lidí to dělá ve staré energii? Dovolte mi, abych vám předal populární způsob: Vy položíte chodidla na podlahu, chystáte se vstát a řeknete: Ach jo, už je to zase tady, další namáhavý den. Doufám, že věci půjdou lépe než včera. Všechny moje včerejší problémy jsou stále v mé mysli a moc dobře jsem nespal. Nevím, co se mi stane dnes. Doufám, že přežiju!“ Vidíte ten rozdíl? Ten největší spočívá v očekávání laskavosti, ale je toho vícWo vlastně říká: Tento den je pod mou kontrolou!“ Toto je praktická úvaha. On, s chodidly na podlaze, ze všeho nejdříve oslavuje skutečnost, že projde všemi problémy, které nastanou. VYTVÁŘÍ svou realitu pro ten den.

Pamatujte si toto: Lidé budou vždy pracovat s dualitouVždy bude existovat volba mezi temnotou a světlem, dramatem a láskouMyšlenka, že jednoho dne budete mít skvělou planetu, kde nic nedopadne špatně, je umělá představa, kterou má hodně lidí díky vašemu lineárnímu – černobílému – myšlení. Stejně jako myšlenka, že každý bude myslet stejně a každý bude andělský. Vždy budete mít svobodnou volbu, a vždy budete mít jedinečnou minulost a akášický záznam, který s vámi pracuje pozitivním způsobem. To vytváří různé představy a názory. Stále budete mít nějakou formu politiky, ale bude vypadat úplně jinak a bude mnohem elegantnější.

Takže, co Wo vlastně v tu chvíli dělá? Vytváří, skrze své vědomí, něco fyzického – dalo by se říci bublinu, která potom jde před ním, kamkoliv se vydá. Stává se tak praktickou, jako je praktické obout si boty na cestu po náročném povrchu. Je to příliš, myslet si, že by jednoho dne mohl člověk začínat svůj den tímto způsobem?

Wo si čistí zuby a dělá všechny ty věci, které děláte dnes vy, abyste se připravili a opustili dům. Wo stále jezdí do práce autem, ačkoliv se to netýká všech jeho sousedů. Věci se během času hodně změnily. Woův automobil může vypadat trochu jinak, ale nasedá do něj, aby se dopravil po silnici do práce.

Cestou do práce Wo vidí něco, co by mohlo navždy změnit jeho život, kdyby to dovolil. Jiné vozidlo mělo nějaký druh nehody. V jeho době se to nestává moc často, ale lidské reakce, chyby v úsudku a nepozornost, jsou stále přítomné a přímo před jeho očima došlo k hrozné události. Na obrubníku teď sedí plačící žena, matka. Okolo ní jsou další lidé, kteří se ji snaží utišit. Nedaleko od ní vidí Wo sanitku, která nakládá přikrytá těla jejích dvou malých, mrtvých dětí.

Pro tuto ženu to znamená strašlivou ránu. Potenciálně to vytvoří celoživotní strast, která překoná všechno, co si lze představit. Pro ni začal ten den dobře, ale v okamžiku jsou pryč její děti. Ponese si tento den až do hrobu. Může pro nějakou matku existovat větší tragédie?

Woa přemůže smutek a začne plakat. Víte, na této nové Zemi, velmi praktickým způsobem, je soucit králem emocí. Wo to vše vidí a najednou se u něj objeví víc než empatie. Naopak, cítí vše to, co ona. Zastaví auto a pokračuje v pláči na svém sedadle řidiče. A potom udělá něco velice zvláštního, moji drazí. Vzchopí se, a započne proces, který dobře zná a dělal jej mnohokrát předtím. Začne si představovat tuto ženu v její budoucnosti, jak se zotaví, pochopí, přežije a získá klid v souvislosti s touto událostí takovým způsobem, který je možná v dnešní psychologii nepochopitelný.

Vidí její zotavení tak výrazně, že si ji dokáže představit, jak se zase směje. Toto je vizualizace, kterou potom posílá přímo na obrubník, kde je ona v okamžiku tragédie a zármutku, a ví, že právě zasel velmi reálné semínko. Je to reálné a Wo právě provedl něco, čemu se říká soucitný čin.

Stop.

Kdyby se to stalo dnes, byli by také někteří velmi soucitní. Ale mohlo by je to navždy zranit. Nikdy by nevydrželi ten pohled. Zasáhlo by to jejich vnitřní dítě a jejich faktor radostiV dnešní civilizaci je tolik věcí jako je tato, tolik tragédií, které se denně dějí, že se mnozí senzitivní lidé do nich vcítí až do takové míry, která ničí jejich životyDokážou si jen pomyslet, jak je to nespravedlivé a jak to chtějí změnit. Budou denně naříkat kvůli tomu, co se děje někde jinde, a v tom procesu, moji drazí, nepomohou nikomu! Naopak, stáhnou při tom sami sebe dolů do energie nižší empatie, trápení a strachuZemřou kvůli tomu mladší než by bylo normální. A to vše kvůli tomu, že jejich soucit si z nich vzal to nejlepší.

Ale Wo by nedopustil, aby k tomu došlo, protože ví, že to je starý způsob a je nebezpečný. Takže jedním z atributů této nové energie, které odhalujeme, v rámci praktické přirozenosti obyčejného člověka, je vidět situace jako je tato a přejít přímo k soucitnému činuWo okamžitě přemýšlel o řešení a přestoupil k soucitnému činu, protože vědomí může věci měnit. Stejně jako dnes, kdy byste se mohli za nějakou osobu modlit. Wo dělá víc než to. Do její budoucnosti promítá radost. Tvoří pro tuto ženu porozumění a zotavení, a začíná to toho dne.

Pak Wo nastartuje auto a pokračuje. Přestává plakat a místo toho se začíná usmívat, protože vidí, jak se to v jeho mysli opravdu uskutečňuje. Přijde den, kdy se ta žena bude zase smát. Přijde den, kdy se zotaví. Ne dnes, ne zítra, ne příští měsíc, ne příští rok, ale v okamžiku, kdy se v ní všechny tyto věci usadí takovým způsobem, že bude moci pochopit. Wo se podílí na tomto jejím zotavení, dokonce už když ona zůstává na tom obrubníku, když on odjíždí.

Wo přichází do práce a brzy má pěkný den. Dělá svou práci a potom je zavolán do kanceláře jednoho z nadřízených. To, co se děje dál, není nic konkrétního. Zobecním to. Děje se to v mnoha scénářích, z nichž všechny znáte. Je konfrontován se svým nadřízeným. Mohl by to být jeden z těchto scénářů: „Wo, už jste zase přišel pozdě. Wo, máme problém s jedním z vašich klientů. Wo, budete muset pracovat o víkendu, protože to nedopadlo dobře. Wo, tentokrát vás nepovýšíme, tak jako minule.“ Wo tohle a Wo tamto. „Wo, máme v úmyslu zrušit vaši pozici nebo vás nahradit.“

Wo odchází z kanceláře a na okamžik – jen na malý okamžik – jej zaplaví stará energie nazývaná „obavy“ a „strach“. Co by si počal bez této práce? Jak by řekl své ženě, co se právě stalo? Co to pro něj znamená? Je to jen tak jednoduché jako muset pracovat přesčas, se kterým nepočítal, nebo je to víc než to? Potom se Wo uklidní a zhluboka nadechne. Za okamžik si znovu uspořádá všechno, co se stalo, a uvědomí si, že toto je začátek nějakého posunu, nějaké změny. Bude to laskavá změna, dokonce, i když dosud nerozumí tomu, jak se vyvine. Wo nezná načasování ničeho z toho, ale začíná se usmívat, protože je to začátek posunu, o kterém ví, že bude pro něj dobrý a laskavý.

Stop.

Kdyby se to stalo dnes, jaká by byla typická reakce? Byla by takováto: Starosti celý den; starosti celou noc; starosti celý příští měsíc; řeknete to všem svým přátelům, aby mohli mít starosti spolu s vámi. Tomu se říká „drama“. Cokoliv se stane, stane se, ale drama pokračuje a pokračuje. Také by to vybudovalo most temnoty mezi zaměstnavatelem a pracovníkem. Potom další starosti: „Co přijde dál? Co se může stát? Oni si mě neváží. Nejsem dobrý.“

Nic z toho nebylo ve Woově mysli, ale musel přepnout možnosti za asi tři vteřiny ze staré energie reakce strachu na myšlenku, která je vysoko nad vědomím dnešního dne: Automaticky přepnul energii na scénář, který říká: „Možná sem nepatřím. Možná je to znamení. Možná se má něco krásného stát. Už se nemůžu dočkat. Udělám, co se mi říká. Budu pracovat přesčas. Přijmu dokonce i vyhazov, protože přichází něco lepšího.“

Potom to pokračuje, Neuplynula ani půlhodina, když slyší nějaký povyk. Jeden z jeho přátel v jedné z dalších kójí v jeho kanceláři byl povýšen na pozici, kterou si sám přál. Přechází, aby se zúčastnil oslavy – a myslí to vážně. Má takovou radost, že jeden z jeho přátel má úspěch, a je tak potěšen, že jeho přítel získal povýšení – tak potěšen! Neviděl to jako nepříznivý odraz, který by měl cokoliv společného s ním. Nedovolil, aby předchozí zprávy ovlivnily štěstí jeho přítele.

Stop

Musím to říkat? Ve starší energii je tak mnoho já a tak mnoho projekcí ega„Proč ne já? Co má on, co nemám já? Vzal mi mou práci. Už ho nemám rád. Už s ním nepromluvím. Půjdu domů a budu se tím užírat.“ Je to jako by někdo v tomto bodě dělal cokoliv, jen aby zůstal v depresi. Pokračuje. „To je hrozné! Nejdřív mi naznačili, že už nemusím být zaměstnán, a potom najdu někoho jiného, kdo je povýšen místo mě.“

Ale taková reakce to vůbec nebyla, protože vidíte, že Wo už věděl – „toto nebo něco lepšího“ a měl víru, že „laskavost přichází“. Nevěděl, kdy nebo jak, ale zde před ním byl přítel, kterému se stalo něco nádherného – něco, co bylo dobré a mohlo to tomu člověku změnit jeho způsob života. Věděl, že ten přítel to brzy oznámí své rodině a budou mít báječnou večeři a při tom si zazpívají. To je dobrá chvíle oslavit radost přítele!

Stop.

Je to vůbec možné? Může nějaký člověk opravdu odložit pocity zranění nebo obav až do té míry, kdy jeho první myšlenkou je oslavit někoho vedle sebe, kdo vám možná sebral vaši práci? Toto, moji drazí, je evoluce vědomí. Víte, stejně jako Wo cítil empatii k té ženě, cítí také radost svého přítele. Zabudovalo se to během generací vývoje. Mohlo by se vám zdát, že je to za hranicí toho, co může nějaký člověk normálně udělat, ale přesně tam to směřuje.

Pro Woa nastal čas jít domů. Wo, jako tolik lidí všude jinde, toho měl v mysli hodně, ale dostal intuitivní myšlenku, která mu sdělila: „Na něco jsi zapomněl.“ Wo tomu tzv. nedokázal přijít na kloub, jak říkáte, a byla to pořád jen taková prchavá myšlenka bez podstaty. Odjel tedy domů.

Woův domov byl malý, ale krásný. Měl krásnou rodinu, která myslela hodně podobně jako on. Ale bylo tam pár věcí, o kterých Wo věděl, že musí probíhat určitým způsobem. Jeho žena byla skvělá kuchařka a večeře byla podávána každý večer v určitý čas. Musel tam proto být a nepřijít pozdě. Brzy po tom, co se vzali, udělal tu chybu, že přišel pozdě – a dopustil se toho pouze jednou. Reakce byla taková, že se žena cítila nedoceněná. Opravdu, Woova partnerka si zasloužila, aby tam byl včas, aby si užil, co připravila – vždyť to musela připravovat nejméně hodinu a půl předtím, než se dostal domů. Rodina čekala. A opravdu, Wo přijel včas, tak jako vždy, a právě zajížděl k domu – a tehdy mu jeho intuice předala zprávu: Wo, dnes je tvé výročí svatby.“ Zalapal po dechu.

Okamžitě se rozhodl, co udělá. Zajedu do květinářství, koupím kytici, vezmu kartu, vrátím se a přijedu pozdě na večeři? Co je lepší, opozdit se na večeři nebo nemít květiny (hrozná věc)? Jeho intuice mu posloužila dobře. Wo udělal krátkou zastávku, ne v květinářství, ale u stánku, o kterém věděl, že je na rohu, ne moc daleko. Bylo tam mnoho květin, pěkných, dražších, ale hodně takových, jaké si zasloužila. Wo rychle koupil květiny a vracel se zpátky tak rychle, jak jen dokázal, ale zabralo to 15 minut. A teď měl 15minutové zpoždění.

Nevěděl, co se stane, ale nakonec měl ty květiny. Teď mohl vstoupit a říci: „Všechno nejlepší k výročí! Miláčku, omlouvám se, mám zpoždění.  Takže to udělal.

Ale stalo se i něco jiného. Víte, když vstoupil do dveří, byli tam všichni jeho přátelé! Bylo to překvapení, večírek k oslavě výročí, a on měl ve své ruce kytici květin. (Děkuji ti, intuice!) Nepřijel pozdě na večeři, protože žádná večeře nebyla! Místo ní se konala oslava. Wo ženu nezklamal, a MĚL KVĚTINY! Pochopili jste? Co se to právě stalo?

Stop.

Wo se na chvíli pozastavil a naslouchal své intuici, své vyšší části, která věděla víc než on, co se děje doma. Jeho intuice věděla, co by měl udělat, a on jí naslouchal a důvěřoval, a okamžitě jel koupit květiny.

Ve starší energii, moji drazí, byste měli bezradného člověka, s 50% šancí na správné nebo špatné rozhodnutí, který nechápe, že existuje nějaká vyšší, vrozená část jeho já, která ví mnohem lépe, co dělat. Nad vámi je vyšší já, a pokud jde o Woa, tak ta část věděla, že v domě je večírek. Pro Woa bylo běžné naslouchat své intuici. Každý den ji používal jako základ, ne jako něco, co bezobsažně vyprchá. Říkala mu, komu zavolat a jak sdělovat informace klientům, se kterými potřeboval mluvit. Byl to jeho způsob života a Wo věděl, že to funguje. Měl už zkušenosti a tady to zafungovalo znovu.

Když byla oslava u konce, jeho žena řekla: „Moc ti děkuji za ty nádherné, čerstvě natrhané květiny! Wo, nádherně jsme si to užili!“ Wo souhlasil a další, co ho napadlo, bylo, že jí poví, co se stalo v práci. Pak se ale zamyslel a usmál: „Povím jí tu dobrou zprávu později.“

Wo se chystal jít spát. Jeho chodila byla na podlaze, a předtím, než je zvedl do postele, řekl, „Děkuji ti Duchu. Děkuji ti, Stvořiteli. Děkuji ti za to, že jsi mi dovolil být tam pro tuto ženu. Děkuji ti, že jsi mi dovolil pomoci mému příteli s oslavou. Děkuji všem buňkám mého těla, že dnes omládly. Děkuji ti za nemoc, která byla dnes zahnána, protože jsem neupadl do obav ani strachu nebo dramatu. Děkuji ti vnitřní dítě a innate, že se teď můžu usmívat. Nebojím se o svou práci. Vy vidíte „toto nebo něco lepšího“.“ Wo se otočil a podíval na svou životní partnerku. „Dobrou noc, zlato.“

-------------
Tento příběh je skutečný. Celý. Toto se stalo na planetách, o kterých nevíte. Je to pro vás možnost, abyste mysleli vysoko nad všechno, co se děje teď ve vašem životě a co se zdá být nereálným nebo nemožnýmToto paradigma definuje osvícení. Věk soucitu přichází. Bude přepsáno a přerámováno všechno, o čem lidé přemýšlejí a na co reagují.

Právě jsem vám předal momentku, ne něco mimo dosah reality, ale něco, co patří k vám a je to ve vaší zasloužené a budoucí linii. To proto, že jste překročili milník roku 2012. Mnozí by mohli říci, „Páni, rád bych tam byl, abych to viděl. [Kryon se spokojeně usmívá.] Budete. Vy všichni, vy všichni.

A tak to je.

KRYON

 

Falešné zprávy (Fake News)


Následující duální channeling byl přijat 25. 03. 2018 v Sacramentu, Kalifornii

Úvod - Adironnda

Pozn. překl. – č. 1: Leeho na jeho cestách často doprovázejí i další kolegové – léčitelé a channeleři. Jednou z nich je i Marilyn Harper, která channeluje skupinu Adironnda, Radu světla a někdy také Mistra Ježíše (je snadné je od sebe odlišit i v průběhu channelingu, protože Ježíš – Mistr Jeshua hovoří klidně, láskyplně, zatímco Adironnda často velmi rozverně, hovorově, hlasitě, žertuje a v jejich hovoru je nějaký druh přízvuku; tentokrát byl však tento channeling mírnější a trochu vážnější než obvykle). Channelingy těchto kolegů obvykle nepřekládáme, a ani úvodní meditaci od dalších kolegyň (Amber Wolf, Moniky Muranyi, Peggy Phoenix Dubro a dalších), i když jsou na záznamu, protože se tento web věnuje především Kryonovi, nicméně tentokrát na Adironndu Kryon navazuje a Adironnda zase krásně naladila na Kryona, proto uděláme výjimku…

Pozn. překl. – č. 2: Adironnda hovoří o změně náramku. To je odkaz na jeden z minulých channelingů (ten jsme nepřeložili), kde mluví o metafoře, kdy vcházíme na nějakou akci a máme na ruce náramek (...dokládající, že tam patříme). A takový symbolický náramek si neseme s sebou v různých situacích – ukazuje, k čemu se hlásíme, co jsme dokázali, v jaké fázi se nacházíme a jestli jsme součástí řešení a světla nebo nikoli… no a ten náramek příležitostně vyměníme za nižší či vyšší úroveň, případně za tu „druhou stranu“.

Pozn. překl. - č. 3: Posluchači i Kryon se smějí výrazu "fake news", protože je to nyní velmi používaný výraz zejména v USA. Nejde jen o to, že by některé podávané zprávy byly falešné (jak bychom očekávali), ale smějí se tomu, že momentálně se za fake news označují i věci, které jsou skutečné a pravdivé, ale protože se prostě někomu nehodí a tak se je takto snaží zdiskreditovat... nezbývá než používat vlastní schopnost rozlišení. Smějí se také proto, že je toto úsloví spojené s velmi konkrétní osobou... ale v tomto channelingu jde o jiné, skutečně falešné zprávy, jak nám Kryon dále vysvětlí.

 

Takže tohle je pro vás dobrý den, co? Je skvělé vás vidět – vaše zářivé světlo, které je dnes ještě zářivější než bylo včera. Dokážete si takovou záři představit? Huh! Celá severní Kalifornie si teď říká: „Co se to v tom Sacramentu jenom děje?“ Ano, my víme, že vaše světlo expanduje způsoby, o kterých ani netušíte, že jsou možné. Nemáte tušení, co se stane dál a když k tomu dojde, říkáte: „To bylo ale nádherné!“ Drahé bytosti světla, vy znáte tento druh koherence (propojenosti, soudržnosti) ve svém srdci. Znáte ten pocit, kdy vstoupíte do svého srdce a reagujete na život z nitra svého srdce. Říká se, že když na život reagujete srdcem, nikdy nebude znovu těžký (Adironnda se směje), ale pak se stanou ty lidské věci… Drahé bytosti světla, vy pochopitelně JSTE novými lidmi. Nadechněte to. Jste to, čemu říkáme další evoluční krok. Tak pochopte, že pokaždé, když se uslyšíte, jak si stěžujete na nějakou situaci, ve které se nacházíte, my zareagujeme tím, že vám „změníme náramek“, protože když si stěžujete, pak jste součástí problému, ne součástí řešení.

Včera náš nejdražší přítel Kryon hovořil o přivedení vůdce této země a vůdců dalších zemí do této frekvence lásky. Jací by byli vůdci této planety, kdyby předstupovali před tento svět s touto vibrací? Zhluboka se nadechněte a zkuste si to představit. Jestli vám to pomůže, položte si ruku na srdce a vnímejte, jak tito vůdci přicházejí do vašeho srdce, abyste mohli hovořit s jejich duší, abyste mohli hovořit s jejich moudrostí, která přichází spolu s nimi, a pomozte jim uctít tuto lásku. Nezajímá mě, co si myslíte o záměrech těchto vůdců, protože oni jsou prostě lidé a tak jsou vašimi bratry a sestrami – jsou vaší rodinou! A my víme, co si myslíte o některých členech své rodiny (Adironnda ironicky, smích v publiku)… I je v sobě udržujte ve stavu láskyto protože když držíte i toho nejagresivnějšího člověka ve stavu lásky, mohou se stát zázraky.

Chceme vám vyprávět příběh, který se odehrál, když jsme byli s Marilyn, Leem, jeho doprovodem a 300 dalšími lidmi v Izraeli. Je to příběh o jednom malém muži – neznámé malé světelné bytosti – kterému bylo něco mezi 70 a 150 lety (smích). Nebyl to velký silný muž, ale putoval sám. Procházel se jen tak kolem, až přišel do jedné docela drsné uličky, kde ho okamžitě obklopili muži, kteří do něj začali strkat a vyhrožovat mu opravdu strašným způsobem. Říkali mu, kolik strašlivých věcí udělají jemu, před ním a s ním… strašné věci. A ten malý muž se na ně díval s otevřeným srdcem a pak řekl prostě jen: „Miluji vás. – Miluji vás. – Miluji vás.“ Bez ohledu na to, co řekli a udělali. Miluji vás. – Tito muži přestali a odešli. Večer se pak vrátili domů a řekli: „Neuvěříš, co se mi dneska stalo.“ A pokud tento maličký muž dokázal změnit životy možných útočníků, kteří ho chtěli původně připravit o jeho tělo, a změnil je natolik, že se změnili své chování doma, pak můžete totéž dokázat i vy.

Na tomto světě nejsou žádné omyly… Můžeme vám vyprávět ještě jiný příběh? Jasně, že můžeme – co byste udělali? (Adironnda s humorem, publikum se směje.) Máme přece mikrofon! Před mnoha, mnoha lety se jedné z cest do Indie účastnila naše drahá přítelkyně. Už je to opravdu dávno. Bylo to dokonce ještě před tím, než jsme pomysleli na to, že budeme spolu s Kryonem tady. A ta žena během cesty velmi vážně onemocněla a musela do nemocnice. Nemohla ani chodit. A každý, kdo k ní přišel, lékaři a personál – všichni ji zdravili: „Namasté,“ protože je to jejich zvykem. Namasté. A ona se na ně na oplátku usmála a odpovídala: „Já vím, NO MISTAKE.“ (Pozn. překl.: no mistake zní podobně jako namasté a znamená to „žádný omyl“… nebyla to náhoda…) (Smích v publiku.) A oni pohlédli do jejího srdce a byli navždy změněni její láskou, jejím „no mistake“. Vidíte, tohle děláte, když odpovídáte láskou. Když všechno řešíte s láskou, pak přesně to také dostáváte zpět. Otevřete tedy srdce této koherenci (soudržnosti, propojení). Otevřete své duše této představě. Na veškerou rozdílnost odpovídejte: „Miluji tě. Miluji tě. Miluji tě.“ (Pauza a pak s úsměvem a mrknutím:) A: „No mistake.“ Chápete? Kdyby to byl omyl, pak by to neexistovalo, nestalo by se to, pravda? Neexistuje nic takového jako selhání či chyba. To vy víte. Existuje jen zpětná vazba: „Dobrá, tohle moc dobře nefungovalo, zkusme něco nového…“

Přemýšlíte o té ženě v nemocnici, viďte? Zemřela. Nyní je průvodcem spolu s Mistry.

Jak se tedy rozhodnete žít svůj život? Budete procházet životem a říkat si: „Tohle byla chyba. Tohle nefungovalo. Bla-bla-bla-bla-bla.“? Ne. Vy jste těmi, kdo ukazují cestu ostatním. Vy jste osvícení. Nebo na tom přinejmenším pracujete, když jste tady. Vy jste ti, kdo říkají: „No mistakes“, protože my vám vzdáváme úctu (We namasté you). Chápete? Ctíme vás, vážíme si vás. I když se od nás velmi lišíte, stále vás držíme v srdci koherence, v srdci lásky.

Kolik dní dokážete prožít (dnes, zítra…) a když vás někdo nebezpečně předjede nebo se stane cokoli jiného, odpovíte: „Miluji tě. Prostě miluji.“? A pak uvidíte, jaký se stane zázrakve vašem životě. Protože když vy se posunete dál, posune a změní se i všechno kolem vás. To je tím klíčem. A kolem se toho posouvá opravdu hodně. (Publikum se směje.) A energie toho posunu je to, co probouzí vědomí této planety. Takže vy skutečně můžete držet vůdce ve své láskyplné náruči. Když meditujete, vezměte je všechny do středu svého srdce a pomozte jim pochopit, kým jsou, a také to, že alespoň občas mohou odložit svá malá ega… stejně jako vy…

Nejdražší bytosti světla, když reagujete na své přátele a své nepřátele, víte, že nastal čas stát se novým člověkem a tak nechte střed svého srdce dokořán a vězte, že není žádný omyl, že tento člověk vstoupil do vašeho života. Má to svůj důvod – má vám znovu zrcadlit něco, z čeho se máte poučit, i když jste si třeba mysleli, že už jste tím prošli. Pokud se to vrátí, ještě jste s tím neskončiliA tak vás žádáme, abyste se sami sebe zeptali: „Co by v této situaci udělala láska? Co by láska řekla? Jak mohu být já tou novou energií?“ My víme, že všichni teď myslíte na nějakou určitou situaci a že ji chcete podržet v energii lásky. Zhluboka se nadechněte a podržte energii jakéhokoli konfliktu, který už neslouží vaší nejvyšší radosti, všechny i ty nejmenší neshody – podržte je v bodě nejvyššího štěstí vašeho osobního světa, jen tu energii držte, dýchejte na ni, dívejte se na ni, vnímejte ji. Možná jde o nějaký vztah, možná o určitou situaci. Prostě do toho jen vdechujte: „Miluji tě. Miluji tě. Odpusť mi. Odpouštím tobě. Odpouštím sobě. Děkuji ti. Jsem ti tolik vděčný za to, co mne učíš. Miluji tě.“ Dýchejte do toho. A pak se jen dívejte, jaké zázraky se odehrají ve vašem světě. Jaké zázraky k vám přijdou díky této lásce. Můžete nám posílat maily. Dejte nám vědět. No, vlastně mailujte spíš naší prostřednici Marilyn. Dejte nám vědět, jaké zázraky se vám staly – jen proto, že neexistují žádné omyly (no mistake).

Nejdražší bytosti světla, TOLIK vás milujeme! Přišli jsme sem jen kvůli vám. Jsme poctěni vaší přítomností, vaším závazkem zde zůstat. Říkáme vám Namasté… no mistake. (Adironnda se usmívá.)

a hned navazuje  KRYON:

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Před vámi je posun mnoha paradigmat. Včera večer jsme vám předali jeden z nejdůležitějších channelingů – o převratu v tom, jak jednat s lidmi ve vašem životě. Je ještě další paradigma, které se eventuálně změní, ale tento posun ještě potrvá kvůli něčemu, co se ještě musí změnit a o čem jste ještě nepřemýšleli. Všechny aspekty vaší kultury budou nakonec ovlivněny.

Někteří z vás se ptají: „Co můžu dělat dál? Co bude mít nejlepší výsledky?“ Adironnda říká, že se máte podívat na ty, kteří jsou pro vás v dané situaci výzvou, říci jim: „Miluji tě,“ a tím je změníte. Změníte je tím, jak o nich smýšlíte, svým soucitem. No mistake. (Kryon se usmívá.)

Pojďme tedy nyní hovořit o něčem, co převládá, a co se musí změnit. A ono se to opravdu změní. Nazvu to – Jste připraveni? – nazvu to „fake news“ (falešné zprávy). (Hlasitý smích z publika.) Jenže tyhle jsou trochu jiné. A mají mnoho úrovní.

Pojďme hovořit o dnešku. Pojďme hovořit nejprve o něčem ve 3D a pak se přesuňme k něčemu dalšímu, a pak k něčemu ezoterickému. Jsou to zprávy, které dostáváte, věříte jim a důvěřujete, ačkoli jsou zcela a naprosto falešné (fake).

25. března 2018 budete zasaženi obrovskou geomagnetickou bouří ze Slunce. Nastane nádherná koróna a ta zasáhne Zemi takovou silou, že to vyřadí veškerou komunikaci, veškeré radary, satelity a může mít dokonce i dopad na vaše zdraví! Jak se vám to zatím líbí? Proč po skončení tohoto channelingu nezkusíte zjistit, co se skutečně stalo? Není zajímavé, že dostáváte zprávy, které jsou tak dramatické, jsou všude a šíří se virálně, ale když se pak nenaplní, náhle tu už žádné zprávy nejsou … (Publikum se směje.) Dokud nepřijdou zase další, které se také nenaplní. Kolikrát už vám tvrdili, že se blíží konec Země? A přitom nikdo není veden k zodpovědnosti, když se to nestane.

Dovolte, abych vám řekl, co se dnes opravdu stalo. Pochopitelně došlo k určité anomálii na Slunci, ale k takové, kterou už jste viděli. Prošla kolem Země podivnými způsoby, které už jste také viděli. Kdybyste vešli do kanceláře astronoma/ky a zeptali se ho/jí, co se dnes stalo, odpověděl/a by vám, že totéž, co dřív. Magnetické pole to vstřebalo a vlastně to vůbec nebylo tak moc velké. Ti, kteří to ohlašovali, by mohli říct: „Spletli jsme se. Jen jsme předávali zprávy.“ Nejsou to astronomové ani fyzicijsou to reportéři dramatických zpráv. A přesně tohle tato planeta tedy obdržela – falešné zprávy. Pokud vás to bude zajímat, pokud to budete chtít prozkoumat, pak se dozvíte, že to, co se odehrálo tento víkend, bylo velmi běžné. Ani to příliš nevychýlilo „ručičky“ (na přístrojích).

Tohle je příklad, na který se teď chceme zaměřit – falešné zprávy. Věci, které byly naprosto překrouceny, vytrženy z kontextu nebo záměrně zcela vymyšleny. Třeba proto, aby jejich autoři získali vaši reakci nebo aby prodali nějaký produkt. Možná taky proto, aby vás přiměli krčit se strachy. Takže se pojďme podívat na nějaké další zprávy. Chci, abyste si tenhle channeling zapamatovali, protože všechno, o čem budeme hovořit, budou falešné zprávy.

Čemu právě teď čelíte? A ten malý hlásek ve vás řekne: „Nedopadne to dobře. Je to tu zase. Podívejte se na to, co se stalo v minulosti.“ Zcela a naprosto se mýlí. Stará energie, spouštěče ve vašem vědomí jsou stále zaseklé ve starých nahrávkách dřívějších situací, nejsou v tom, co se děje dnes. Vaše vlastní mysl přehrává stejné nahrávky stále dokola kvůli věcem, které se možná staly v minulosti – před tím, než jste zjistili to, co víte teď. To jsou „fake news“, které předáváte sami sobě. Má to svou hloubku, pokud se nad tím zamyslíte. Je to důvod pro studium koherence. Abyste mohli odložit tyto nahrávky, pak musíte pochopit pravdu, která je čistá a nádherná – totiž že to, co se stalo v minulosti, není to, co se stane v budoucnosti. Není to tak navrženo. Tato budoucnost má totiž zcela a naprosto odlišné světlo…

Předám vám něco velkého. Nepřichází to od vás, ale vzejde to od jiných, kteří k vám přijdou a budou vám něco tvrdit, ono se to pak ve vás usadí, abyste pak mohli vstát a přijít se svou pravdou. Někteří vám říkají, že něčím nemůžete být nebo že něco nedokážete, že něco nebude nikdy fungovat… to vám tvrdí autority. Chci, abyste to propojili s kontroverzní pravdou. Doktor vám na základě svého vzdělání, výzkumu a aktuálních vyšetření řekne, co se stane s vaším tělem. Ve starší energii by to mohl být dokonce „rozsudek smrti“. A pak se váš mozek, srdce, celá trojice, o které jsme hovořili, ponoří na nové dno a přemýšlíte, jak to přežít, co bude dálto jsou ty nejstarší falešné zprávy, které kdy existovaly. Vidíte, není zde žádná vědomá reakce nové energie, která by řekla: „Tohle tvrdí vaše přístroje, ale není to to, co vidí mé vědomí. Když začnu hovořit se svou buněčnou strukturou, spraví se to a vaše přístroje to potvrdí. Později se vrátím, abych vám to ukázal.“ Tohle je nové světlo, kdy můžete začít hovořit se svou buněčnou strukturou ve svém nitru – pokud ovšem neuvěříte těm falešným zprávám. Je to kontroverzní, protože se lidé budou ptát, jestli je ta diagnostika správná nebo ne. Ona je správná – ale jen pro ten okamžik a pro toho lékaře! Ne pro vás. Pokud tomu uvěříte (diagnóze), pak se propadnete na nové dno a nepochopili jste tuto zprávu správně. Nové vědomí Země dokáže pohlédnout do očí tomuto druhu věcí. Představte si, jak hledíte tváří v tvář chorobě a říkáte: „Nemáš šanci, protože tě miluju!“ (Kryon se směje.) Můžete se ptát, jak byste tohle mohli říct chorobě. To protože se rozpustí, odejde a zmizí. Ve skutečnosti tím říkáte: „Miluji sám sebe až příliš, než abych dovolil, aby mne tohle ovládalo, zabilo nebo mě to jen učinilo nemocným.“

Drazí, tohle je pro někoho až příliš, než aby si to dokázal třeba jen představit. To jsou také falešné zprávy. Jediné zprávy, které jsou pravdivé, jsou ty, které jsou výsledkem spojení většího zdroje, kterému říkáte Bůh, Duch, Střed. Bůh ve vašem nitru je váš základ, on je vaší pravdou, z toho vycházejte. Ne z toho, co slyšíte ve zprávách. Ne z diagnózy od svého lékaře. Ne z toho, co vám řekli vaši rodiče, přátelé nebo učitelé, kterým důvěřujete.

Přesuňme se tedy k té největší současné falešné zprávě. Jste připraveni? Největší falešná zpráva je ta, že jste se zrodili hříšní. Že si nezasloužíte tu být. Že se podle nějakého podivného příběhu stalo cosi, kvůli čemu musíte trpět. Podle toho začínáte na samém dně a nemůžete se dostat nikam dál. Nic před vámi není, zrodili jste se hříšní. Všechny tyto věci jsou v nízké energii. Dovolte, abych se vás na něco zeptal – když bylo vaše dítě dostatečně staré, aby rozumělo jazyku, kterým hovoříte, pohlédlo do vašich očí a zeptalo se vás: „Mami, tati, kdo doopravdy jsem?“ co byste mu řekli? Ze středu největší lásky, jakou coby matka nebo otec můžete cítit – pohlédli byste mu do očí a pověděli mu: „Je mi líto, že ti to musím říct, ale nemáš šanci.“ (Publikum i Kryon se smějí.) Smějete se, protože je to absurdní. Přesto to přisuzujete té největší lásce, která ve vesmíru existuje. Připisujete to Bohu a věříte tomu. To jsou FAKE NEWS – naprosto FALEŠNÉ ZPRÁVY. Takhle to vůbec není. Rodíte se velkolepí a všechno vám funguje. To jen samotná planeta se pohybuje na úrovni, kde není vše zcela aktivní, protože se lidstvo rozhodlo operovat na úrovni 35%. Jinými slovy – přestože všechno už je na svém místě a může fungovat, nízká energie minulosti tomu bránila. Proto to nefunguje dobře (pozn. překl.: mluví zde o DNA), ale náhle se nacházíte v novém světle a v nové oblasti (vesmíru), což nakonec způsobí mír na Zemi.

Fungujete lépe než kdykoli předtím. Vy všichni to víte, matky, dcery, psychologové – vy hledíte do očí dítěti a říkáte mu, že si zaslouží každičký kousek úplně všeho, co jen dokáže přijmout. Že může jít až na vrchol. Že je nádherné a ničím neomezené. Tohle nyní říkáte dětem a ony si to zapamatují. Přesto se vám někteří snaží namluvit, že největší láska ve vesmíru vás sem přivedla coby nehodné. To přeci nedává smysl!

Kde se dnes nacházíte ve scénáři falešných zpráv? O čem vám bylo řečeno, že to nedokážete? O čem vám medicína tvrdí, že se vám to stane? To všechno je falešné. Je to to nejlepší, co dokáží s pomocí přístrojů zkoumajících vaši chemii. Oni ale nedokáží změřit velkolepost vašeho vědomí, které je tak mocné, že ho nezastaví žádná diagnóza.

Jak dlouho byste měli žít? Fake news! A vy jim to věříte kvůli všemu, co na vás valí média. Překročili jste určitý věk a teď byste měli něco udělat… tak jako všichni ostatní. (Kryon se směje.) Měli byste chytit stejné nemoci jako všichni ostatní, protože jste překročili určitý věk. To jsou falešné zprávy. Pokud vám vaše média podsouvají tyto věci, pak je prostě vypněte. Jděte někam, kde můžete pochopit fakta, která chcete pochopit, v čase, kdy je chcete pochopit. A ne tehdy, kdy je na vás někdo vykřikuje, jak je tomu u veřejnosti obecně.

Drazí, tohle všechno se jednoho dne změní. A přijde generace, která nebude tolerovat falešné zprávy, které vidíte dnes. Přijde generace, která se bude podílet na politické scéně – na tom, jak milí a uctiví mohou být k sobě političtí kandidáti. (Kryon pobaveně.) Budou se rozhodovat čistě na základě toho, jak soucitní vůči sobě tito kandidáti jsou. A vítěz? Tím bude ten nejsoucitnější. To přichází! Protože tohle bude to, co veřejnost uvidí a na co bude reagovat. Snadno rozpozná, co je falešné. Dnešek v politické aréně? Viděli jste, jak se to vyvinulo ve staré energii? Podle toho byste měli svého oponenta „popravit“ na veřejnosti. Přimět ho padnout na kolena a vytahovat na něj věci, o kterých nikdo nic neví, abyste ho hluboce ranili… Nadejde den, kdy to bude považováno za naprosto barbarské! Soucit je klíčem.

Chci, abyste sledovali falešné zprávy a smáli se jim. Už je to pryč. A teď nemluvím o vašich médiích, drazí. Mluvím o tom, co vám kdo řekl, ale nebylo to pravdivé. Situace, která je dnes před vámi, ať už je jakákoli, může mít laskavý výsledek, ke kterému vás dovede bublina světla, která vás obklopuje. Mění věci, zatímco kráčíte životem. Tohle je Kryonovo poselství. Je to poselství Adironndy. Tyto channelingy uslyšíte z tolika zdrojů, že se to začne obracet a vy uslyšíte spoustu dobrých zpráv o potenciálu nových lidí na této nádherné Zemi. Staré duše, stále provádíte náročnou práci (heavy lifting – viz předchozí channeling), ale nepotrvá to navždy.

Proto tolik milujeme lidstvo. Úžasné.   

A tak to je.

KRYON

Heavy Lifting (Náročné pozvedání)


Tento Kryonův channeling byl přijat 24. 03. 2018 v Sacramentu, Kalifornii

Úvodní mini poselství

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

 

Dnes vám chci během těchto krátkých okamžiků předat detaily o procesu, který si možná neuvědomujete a který zahrnuje úplně každého z vás. Ti v místnosti a ti, kteří toto poslouchají – mají něco společného. Pokud jste zde záměrně, to znamená, že byl váš nápad sem přijít, pak jste staré duše. Není to také žádná náhoda, pokud jste tu proto, že vás o to někdo požádal. V tom případě jste stará duše „z komůrky“ (smích) - (metafora pro to, že se před tím snažíme schovat – pozn.překl.). Na určité úrovni víte, jak věci fungují. Ve skutečnosti znalost fungování věcí, je přesně to, co některým brání sem přijít, protože se ve své mysli rozhodli, že tohle nepotřebují – a mnozí z nich to skutečně nepotřebují. Jsou plně vybaveni k tomu, aby prošli posunem. Ale jsou určité atributy, o kterých byste měli vědět a my jsme o nich dosud nehovořili.

Jste ve správném čase na správném místě ve správné době a říká se vám stará duše – ať už jste muž či žena, toto je pro vás dokonalý čas. Připravili jste tento posun. Přišli jste sem – jste připraveni na ten výraz? – abyste odvedli heavy lifting – náročné pozvedání – (zde jako metaforické vyjádření náročnosti života v procesu transformace vědomí, posunu do vyšších úrovní života – pozn. překl.). O tom budeme hovořit později, v následujícím channelingu. Ale právě teď bych vám chtěl předat určitý atribut, princip posunu pulzujícího energií, který jste dosud neviděli. Právě teď děláte věci, které v minulosti dokázaly pouze vybrané divoké karty. Otázka, kterou vám budu klást po celou dobu zní:Věříte, že vaše činy a vaše vědomí mění věci v jiných oblastech?“ Pokud jste studovali to, co je takzvaně „za fyzikou“, tzn. metafyziku, je toto podstatou víry, že vědomí je měřitelná energie a mění věci nejen u vás, ale i na jiných místech, po celé planetě – to je síla a moc staré duše, která byla na planetě dost možná už tisíckrát. Naučila se, co ji planeta mohla naučit a co ji Mistři mohli naučit. Říkali jsme vám stále dokola, že jelikož vaše DNA při vašem narození fungovala či byla aktivní na méně než 50%, tak si to nepamatujete. Nepamatujete si své minulé životy. Mnozí lidé v ně dokonce ani nevěří. Nepamatujete si, co jste se naučili, ale všechno to máte v sobě. Ale jak žijete v této nové energii, často se to začne probouzet. A probuzení toho, čím jste prošli a co jste se naučili, často přichází za určitou cenu… To je to, co se učíte – jak tím projít. A co heavy lifting, kterým někteří z vás procházejí, skutečně znamená pro planetu? Představte si to – vy všichni jste staré duše této planety, které hrály roli divoké karty. To znamená, že to, čím procházíte teď, po posunu, začíná měnit samotnou planetu a vy jste byli katalyzátory pro tuto změnu.

Mnozí z vás si v průběhu posunu v letech 2012, 2013 a dál pomysleli: Konečně je na planetě světlo! a nechápali, že temnota vyleze, aby s vámi začala bojovat. To je to, co se dělo. Temnota začala prohrávat a vy jste se stali jejím terčem, protože vy to víte lépe, protože vy jste ti zkušení, protože vy máte vybavení a nástroje, vy jste bojovníci… a také jste staré duše a tak jste také terčem. Od roku 2012 jste zažili těžké časymnozí z vás si mysleli, že to bude nejlepší doba, ale byla tou nejhorší. A teď začínáte chápat, že máte kapacitu pro to, abyste zcela vyhráli tuto bitvu, ale vy jste ti, kteří byli v této době vyvolení pro to, aby to spatřili, uvědomili si to a bojovali s tím. Ale bojovali s tím nikoli s pomocí nástrojů, které jste měli dříve, ale s novými – soucitným činem, pozitivním myšlením, afirmacemi a cestou, kterou dláždíte světlem bez ohledu na to, co na vás kdo hází! A ono to bude fungovat. Temnota po vás půjde se vším, co v sobě má temné atributy – říká si: „Když je vyděsíme, pak jsme vyhráli!“ Ach, vážně? Ne, pokud budete vědět, že se vás snaží vyděsit. „Pokud toho na ně naložíme příliš, pak to vzdají.“ Ach, vážně? Ne, pokud uvidíte tento atribut a budete očekávat, že to přijde – kolik z vás sedělo uprostřed vřavy a otřesů a usmívalo se a říkalo: Sem s tím, protože nic temného nemůže proniknout světlem, které nesu – to protože JÁ dělám heavy lifting.“

Chci vám povědět něco, co nevíte. Doopravdy to nevíte. Chci mluvit o divoké kartě a staré duši ve staré energii – o Nikolu Teslovi. Chci mluvit o tomto tématu, protože je tu někdo, kdo k němu má vztah – vidíte, já vím, kdo tu je. Tesla byl divokou kartou a vy nyní vidíte, jak ho svět vnímá – jako úžasného, brilantního vynálezce, který vám dal systém, který dosud není zcela pochopen ani těmi, kdo studují elektřinu. Složitý vztah mezi fázemi, které vytvářejí střídavý proud. A to je jen jediný z mnoha, skutečně mnoha vynálezů, které Tesla měl a znal a mohl je představit planetě, ale bylo mu v tom zabráněno – to protože sem přišel proto, aby předal pouze jedinou věc. Přesto byla jeho mysl připravena na mnohem víc… O tom už jsme hovořili. Pracoval ještě na třech dalších věcech, které by navždy změnily svět, ale bylo by to příliš brzo. Skrze vztah fází magnetismu, o kterém hovoříme už 29 let, je možné změnit to, čemu budeme říkat hustota či nehustota hmoty. Můžete navrhnout i přetvářet hmotu, vytvářet hmotnost i nehmotnost, kterou můžete kontrolovat. Vy tomu říkáte antigravitace, ale nic takového neexistuje. Nehmotné předměty jsou jednoduše předměty s řízenou hmotností. Na tom Tesla pracoval. Pracoval také na způsobu komunikace, který dosud nemáte, a na bezdrátovém přenosu elektřiny skrze zemi. V žádné z těchto věcí jste nesměli pokročit, a proto byly v té době zablokovány.

Tesla byl zklamaný. Rychle si uvědomil, že jsou určité technologie, o kterých ví, ale nemohl je řídit, protože dosud nebyly vynalezeny počítače. Představte si, jak by to pro vás bylo stresující, kdybyste věděli, jak věci fungují, ale nemohli byste to použít, protože by dosud neexistoval způsob, jak to řídit. Představte si, že byste věděli, jak věci fungují a byly by proveditelné, ale potřebovali byste, aby vám někdo uvěřil a jakmile byste se blížili sklizni plodů své práce, ten někdo by přišel a zastavil vás. Představte si to! Představte si, že ležíte na smrtelné posteli, ohlížíte se po svém životě a říkáte si: „To byla katastrofa!“ Představte si, že tam ležíte a v kapse máte jen 5 dolarů. Po tom všem, co jste dokázali… Tento muž provedl heavy lifting a v době, kdy to prováděl, to byl pro něj chaos. A nyní se ohlížíme zpátky. Můžete stát u jeho sochy, která mu byla postavena na americké straně Niagarských vodopádů – u něčeho, co vybudoval a předpověděl s upřímností a elegancí vědy…

Teď vám chci něco povědět. Všechno, co právě teď děláte, zanechává otisk na této planetě, který zůstává. Každé vaše řešení problémů, se kterými se nyní setkáváte, mění skrze krystalickou mřížku něco jiného na planetě – něco, co nevidíte a o čem nemůžete vědět. Úplně každý kousek heavy lifting, všechen ten chaos, veškerý stres, veškerý pláč, všechno to zoufání si… to vše se otiskuje do této planety nádherným soucitným způsobem a vyzývá vás to, abyste to, na rozdíl od Tesly, v první řadě přežili a zadruhé, abyste tomu začali rozumět, zatímco jste tady, abyste s tím mohli bojovat. Můžete s tím bojovat za pomocí světla. Můžete vyhrát bitvu s pomocí světla, místo abyste se trápili. Všechny tyto věci – malé či velké – se otiskují do planety, zatímco se někde jinde děje něco, co na sobě díky tomu nese vaše jméno a říká to: „Tohle dokázali oni.“

Chci se na chvíli posunout vpřed. Přechod (smrt) biologie je nevyhnutelný, ale vrátíte se zpátky – vrátíte se zpátky na Zemi, která ponese vaše jméno, protože jste odvedli heavy lifting. Vrátíte se na Zemi, která vás rozpozná a vytvoří pro vás „gauč“, na kterém budete moci být – bude na ní více světla, bude vyvinutější než když jste odešli. Bude na něm vaše jméno. Je to jako vrátit se zpátky a vidět horu, kterou jste postavili, nebo budovu, kterou jste vybudovali – skrze heavy lifting, kterým právě teď procházíte, staré duše. To všechno má svůj účel. Nezoufejte. Pochopte, že Stvořitel zná vaše jméno.

Proč jste tady, je zřejmé – to protože vy tohle dokážete. Dokonce jste to možná dělali i na jiných planetách. To je to, o čem jsou právě teď staré duše. Někteří z vás řeknou: „Já ve svém životě ale nemám žádné nesnáze! Možná Kryon nemluví o mně.“ Drazí, vy jste bojovníci světla, kteří nesou kotvy pro ostatní – dozvídáte se o nich, pomáháte jim, podporujete je, jste spolu s nimi ve stejné jednotce, ve stejném zákopu – různými způsoby. Vy jste ti, kteří nesou světlo, aby ho oni mohli posílat. Každý má při heavy lifting jiný úkol, ale tohle je to, co právě teď probíhá.

„Kryone, jak dlouho to potrvá?“ A odpověď zní ANO. (Smích.) Už jsme vám to říkali. Proběhne to rychleji, pokud vás víc pochopí, o čem tohle všechno je. Proběhne to rychle, pokud pochopíte, že temnota tuhle bitvu nevyhraje. Bez ohledu na to, co je vám ukazováno, vy projdete na druhou stranu a vydechnete si úlevou. Slyšíte mě? Dostanete se na druhou stranu, vydechnete úlevou a řeknete: „Páni, nevěřil bych, že zvládnu projít něčím takovým!“ Andělé vám právě teď vyzařují uvědomění, že skutečně nastane ten den. „Porazil jsem to,“ můžete říkat. „Je to pryč, vyhrál jsem,“ můžete si říkat a ach, budete mít pravdu. Tohle je dnes stará duše.

Je toho víc. Předám vám některá pravidla heavy lifting. O něco později.

A tak to je.

KRYON

Hlavní poselství

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Drazí, ještě než začnu – model těch, kteří naslouchají hlasu toho, kdo předává zprávy od Kryona, je extrémně 3dimenzionální. Je to paradigma, na které jste zvyklí už od školy – učitel/ka přijde, vy posloucháte a děláte si poznámky. Přál bych si, abych zde bylo něco, co bych teď mohl vytvořit a co tento model překoná do té míry, že pochopíte, že jsme jedním. Někteří z vás tato slova slyší a zároveň je vyslovují, protože opravdu jsme jedním. To, co vychází z úst toho, kdo vám toto poselství předává, už víte a očekáváte – jsme jedním. Zdálo by se to jako scénář učení, ale je toho tu mnohem víc. Mnohem víc. Slova narazí do zdi, pokud neposloucháte. Já ale myslím, že toto byste mohli uslyšet.

Předám vám něco těžkého, heavy lifters (vy, kdo provádíte to těžké pozvedání – pozn. překl). Mohlo by to být dokonce až příliš těžké. A dám vám také ke zvážení několik cvičení založených na channelingu, který můj partner předal v Anchorage na Aljašce. Pokud jste to poselství četli nebo dokonce slyšeli, pak je to ten příběh o muži v budoucnosti. Je v něm popsán den staré duše za několik generací. Ten příběh vypráví o tom, co by mohl ten člověk zažít a jak by na to mohl reagovat. Jak bude řešit určité záležitosti a problémy od chvíle, kdy ráno vstane, až do chvíle, než půjde spát. Řekl jsem svému partnerovi, aby tento příběh přepsal a doplnil, abyste si ho mohli snadno a v klidu přečíst (překládá se – pozn.překl.). Toto je rozšíření toho příběhu. Ten příběh vám totiž ukazuje paradigma, kterému nebudete moci uvěřit – popisuje, jaké bude elegantní povznesené vědomí. Každodenní situace a potíže, pokud nastanou, budou vyřešeny úplně jinak.

Znovu se vás ptám na totéž, na co jsem se vás ptal dnes ráno. Věříte, že vědomí může skutečně fyzicky měnit věci? Můj partner vám dnes předával určité učení, které tuto možnost může ještě zlepšit. Protože věda přesně to vidí. Studium koherence je toho nedílnou součástí. Pokud je to pravda, pak byste mohli pochopit, že to, jak o věcech přemýšlíte a co s nimi děláte, nejen změní věci i na jiné části planety, ale navíc to bude neuvěřitelným palivem pro to, aby se věci měnily skutečně dramatickyokamžitě. Díky tomu, co začínáte měnit s pomocí slov, vědomí a záměru. Někteří z vás ten channeling z Anchorage slyšeli a říkali si: „Jak se tam dostaneme? Jak by to bylo možné? Kde začít?“ A tak vám to ukážu. Začíná to tady a teď.

Kdo bude provádět vyučování? A odpověď z ní – to vy. Nebudete mít kolem sebe zástupy, ale budete učit svým příkladem. Co uděláte vy a co udělají vaše děti jako další krok v každodenním životě, to má v sobě energii – energii Mistrů, a ti kolem vás uvidí výsledky, všimnou si toho a pak to budou sami procvičovat, budou následovat váš příklad. Protože praktičnost všeho, co vám ukážu, je tak moc zřejmá…! Láska a soucit toho, co vám ukážu, je velmi zřejmá. Vytvoří nový světový řád soucitných lidí. To je to, co vytváří evoluce vědomí. Takže se vám chystám předat několik příkladů věcí, které můžete dělat. Každý z nich je heavy lifting, ale začíná to zlehka a končí to něčím velmi těžkým. Někteří si to vyslechnou do konce, ale někteří to zastaví, až to začne být příliš těžké. Někdo řekne: „Rád bych to udělal, možná si to poslechnu později, ale prostě nedokážu překročit své možnosti toho, co dokážu.“

Bojujete se starou energií – ta vám přináší zvyky, předpojatosti, podmínky a někdy je příliš náročné odpoutat se od toho, co jste dělali celý svůj život. Nechť ale toto odpoutávání započne. Je to o tom, jak právě teď přistupujete ke každodenním záležitostem na planetě. Můžete mít zcela nový přístup a můžete jej začít procvičovat. Je to jiné než cokoli, co vám bylo v tomto směru kdy řečeno. Je to praktické, ezoterické, obtížné… je to paradigma vědomí a něco, co se musíte naučit. Staré duše mezi posluchači i zde na židli, začněme se sérií cvičení.

Číslo jedna – ráno položte nohy na podlahu a na chvíli se zastavte. Tohle cvičení je snadné, a přesto tolika z vás uniká. Chci, abyste vytvořili svůj den plný radosti, řešení a laskavých řešení, místo abyste se probudili a přemýšleli, jaké vás dnes čeká překvapení, které vás nakopne. Tohle je zvyk, drazí. Je to zvyk, bát se změn a nečekat laskavost. Je to zvyk. A tak místo zvyku neznáma, které se k vám blíží a snaží se vás dostat, co kdybyste kolem sebe vytvořili bublinu s pomocí svých slov a soucitu, s pomocí rozpoznání vaší schopnosti to udělat? Učiňte pro sebe prohlášení:

 „Tohle je laskavý den, protože takový jej tvořím. Se všemi věcmi, se kterými se setkám, a nebudou odrazem mé velkoleposti, si poradím a vyřeším je s pomocí soucitu. A mohou vypadat obtížně. Mohou vypadat jako věci, na které jsem narážel den co den, ale už tomu tak nebude, protože je obklopuji řešením. Možná to neuvidím hned, ale budu to takto dělat každý den, protože když to denně opakuji, je to obklopení stále silnější a silnější a řešení započnou. Temnota mne neporazí!“

To všechno si můžete myslet, zatímco sázíte semena na této nádherné Gaie, která vás zná. A zná vás i Stvořitel a naslouchá vašim slovům, která ráno pronášíte jako první. „Vytvářím ve svém životě laskavost.“ Pro některé z vás je i tohle těžké. (Kryonovo pousmání.) To protože vaše zvyky nejsou takové. Nechť je toto tím nejsnazším, co uděláme, protože od teď to bude těžké.

Číslo dvě – procvičování laskavosti, která změní vás i okolnosti a situace kolem vás a na planetě – to je to, co tu dnes děláme. Procvičujeme laskavost a soucit, které budou odrazem evoluce, která přichází na tuto planetu. Číslo dvě – já to nazvu „pasti“. Mnozí z vás procházejí životem a vidí stejné situace a stejné jednotlivce. Ať už jste student nebo zaměstnanec, ať už jde o vaše společenské styky nebo vaši rodinu – setkáte se s tzv. „pastmi“ a to jsou ti, kteří nemají vaše vědomí a činí věci těžkými. Jsou to lidé, se kterými se setkáváte každý den a snažíte se jim vyhnout, abyste nemuseli poslouchat jejich neustálé stížnosti. Nechcete jim čelit, abyste od nich nedostávali negativní věci nebo věci, které by vás pravděpodobně zranily. Nebo jsou to možná ti, kteří vás nemají rádi – možná lidé z vašeho zaměstnání. Ale potkáváte je den co den. Těm říkáme „pasti“, protože je snadné spadnout do té díry, že? Přicházejí vám naproti každý den a kopnou vás zpátky, i kdyby jen trošičku. Zde je vaše výzva: nedovolte, aby se to stalo. Když je vidíte přicházet, řekněte si pro sebe: Je zde laskavost a soucit. Vidím Boha v jejich nitru. Možná jsou ve stresu, mají potíže, jsou nevyrovnaní. Nevědí, co vím já.Požehnejte jim v jednotě všech věcí a pak je nechte, ať si dělají své věci. Vy si tam zatím seďte v lásce a soucitu. Vaše bublina tím nebude ovlivněna, nebude ovlivněna, nebude ovlivněna. Nechte je dělat, co dělají vždycky. Někdy se stane, že s vámi zase budou chtít hovořit a znovu vám říkat věci, které už jste slyšeli. Je to jako byste museli slyšet jejich nahrávku úplně každý den, abyste se mohli dostat na místo, kde budete dělat, co jste sem přišli vykonat.

Vidíte, já vím, kdo tu je. A vím, jak to funguje. Někdy jsou to ti u moci (vaši nadřízení) a vy prostě musíte sedět a poslouchat. Takže až se do té situace dostanete příště, tak chci, abyste si to vyslechli a pochopili, že když tomuto člověku vyšlete soucit, on to nakonec ucítí. Nerovnováha, která každý den vyvolávala stížnosti, bude potlačena vaší energií prostého soucitu a lásky, zatímco zde sedíte, posloucháte a nestěžujete si. Nechť je vaše laskavost nástrojem, který oni uvidí. Ne to, že byste souhlasili s tím, co říkají, ale jako Mistři této planety zde sedíte a posloucháte, a oni to ucítí. Jste někdo, s kým mohou hovořit a nakonec se vás zeptají, co to máte, že to oni nemají. Protože si jim nebudete stěžovat na oplátku. Nebudete jim souhlasně přikyvovat, zatímco si budou stěžovat. Místo toho uvidí, že se na ně díváte novým způsobem. Nechť se změní úplně každá tato „past“, tedy ti, kteří by se s vámi normálně setkali a které vídáte den co den. Úplně každý z nich. Představujte si, co byste mohli udělat a jak byste to mohli udělat. Jinak než abyste utekli opačným směrem nebo se jim jinak vyhnuli. Něco, co oni uvidí a díky tomu se změní s pomocí vašeho soucitu. Je toto skutečně možné? Časem ano. Povede se vám to zítra? Ne. Pozítří? Ne. Jak budete tyto věci procvičovat, uvidíte, jak fungují. Začnete v malém a dostanete se k větším věcem. To bylo číslo dvě. Ach, to bylo pořád ještě snadné, protože dál to bude jen těžší.

Chci, abyste si právě teď představili člena rodiny, který vás irituje ze všech nejvíc. Třeba i toho, kterého tak moc často nevídáte. Toho, který jde po vás kvůli vaší víře. Toho, který si z vás dělá legraci. Toho, který vás nikdy neměl tak moc rád. Toho, se kterým jste měli potíže o vánocích. (Kryon se směje.) Vy moc dobře víte, o kom mluvím. Ne o přátelích, o rodině – krev a takové ty věci. Chci, abyste si je právě teď představili a postavili se úplně před každého z nich a neviděli jste tu zeď, která mezi vámi byla v minulosti – zklamání, strach, odmítání kontroverze, obavy z toho, co vyvedete příště… Chci, abyste se uvolnili v náručí rodiny Boha. A chci, abyste přepsali a překoncipovali vše, co byste jim mohli říci, v lásce. Chci, abyste odpojili spouštěče, které vás dříve rozčilovaly. Chci, abyste viděli Boha v nich, když oni prostě jen nechápou  Boha v sobě.. Chci, abyste sami sebe viděli coby katalyzátor, který, když tímto stráví dostatek času, dokáže stát zpříma bez ohledu na to, co budou oni říkat, jak vás budou nazývat, co udělají, jaká zde bude iritace, kterou jste zažívali stále dokola – nyní už tomu tak náhle nebude. Může to změnit to, co udělají, když nedostanou reakci, kterou od vás měli dříve, uvědomujete si to? Nahráváte (starými reakcemi) na smeč dramatu kvůli svým zvykům a svému strachu. Co když dělají to samé – stále dokola? Ale tentokrát jste přítomní a nehádáte se, ale nemáte postoj odvetné palby či sebeobrany. Nenastavujete jim druhou tvář, prostě jen je milujete. Posíláte jim soucit za každičké slovo, které vás ranilo. Oplácíte jim soucitnými slovy. A víte, co se za nějakou dobu stane? Osvobodí se od toho, protože od vás nedostávají stejné reakce jako dřív, drazí. A pak se může stát ještě něco jiného. Přitom osvobozování mohou spatřit sami sebe a mohou se vás v okamžiku něhy zeptat, co se to s vámi stalo. A vy se jim pak můžete podívat do očí a říct jim: „Vlastně jsem se do tebe znovu zamiloval/a. Mami, tati, sestro, bratře, jsi nádherná bytost.“ Co si myslíte, že na to řeknou? (Kryon se směje.) Odpověď zní, že jen velmi málo. V oku se jim může zalesknout slza. Uvědomí si, co se zde skutečně děje. Dramaticky jste se změnili a už vás nic neovlivňuje. Tohle je těžké. Číslo tři je skutečně těžké. Ale je toho ještě víc… Jak se vám to zatím líbí? Jste tu se mnou?

Číslo čtyři – pro člověka je jednou z nejtěžších věcí zapomenout a odložit zradu. Úplně každý z vás v místnosti něco takového zažil. Někdy se to týká financí, někdy je to osobní, někdy je to záležitost vztahů a někdy záležitostí srdce. Někdy tou zradou bylo, že vám někdo zemřel až příliš brzy – to je zrada! Neměl ještě odejít. Je to zrada od Boha, od Tvořivého zdroje! Je to zrada od těch, kteří vám ublížili tolika způsoby. Nemusím to příliš rozvádět, protože vy všichni víte, o čem mluvím. Všichni posluchači, všichni zde na židlích, staré duše – pokud jste to nezažili v tomto životě, pak jste to zažili v tom minulém. Přichází to ze všech stran, včetně vaší rodiny. Zrada. Tohle je doopravdy těžké, protože to do vás vyryje takový zármutek, že ho nedokážete zapomenout, jako když se spálíte o kamna. Když o tom přemýšlíte, pak to vyhraje. Nechcete tam jít, nechcete si o tom nechat zdát, nechcete o tom mluvit, nechcete se k tomu vracet, protože je to až příliš bolestivé. A já vás teď požádám, ať to vykopete, pohlédnete tomu do očí a odpustíte! Uvědomte si, že je tam určitá nerovnováha – oni nevědí, co víte vy. A tenhle čin vyřeší to, co je pro vás nezdravé. Tímto činem to vyřešíte ve svém mozku a ve svém srdci. Mohou už být pryč, a přesto tento čin změní věci, u kterých tomu ani nebudete chtít věřit. Můžete změnit JE v jejich příštím životě! To protože jste jim odpustili v tomto životě. A to vyšle energii tak hlubokou a zásadní… Co kdybych vám řekl, že díky tomu budete žít déle? Co kdybych vám řekl, že budete vypadat mladší? Tak hluboké je toto heavy lifting. Podívejte se jim do očí, ať už vás zradil nebo i nadále zrazuje kdokoli, však vy víte. Pohlédněte jim do očí – jen ve své představě! – a řekněte jim:

Miluji tě. Jsem stvořen ze stejného přediva. Chápu nerovnováhu a strach, který vytvořil tuto zradu. My oba máme v sobě Boha, ty si jen neuvědomuješ krásu a soucit, které jsem objevil já. Mohl bys a jednoho dne je objevíš, ale do té doby tě miluji a odpouštím ti.“

TOHLE je těžké. Víc než těžké. Někteří z vás to prostě nedokáží. Je to mimo vaše možnosti, protože se do vás ta zrada vryla tak hluboko a vy už jste řekli tolika lidem, jaké zklamání to pro vás bylo. Dokážete to v sobě zvrátit? Nikdy nezměníte, co se stalo, ale můžete změnit svou reakci na to. Tohle je vznešené cvičení pokročilého vědomí, které přichází na tuto planetu. Musí to někde začít. To je číslo čtyři.

Číslo pět jsem si rezervoval pro oblast, kde se nacházím. A tohle je pro mnoho z vás skutečně těžké. „Kryone, je divné, že sis tohle nechal na konec, protože se to netýká mé rodiny ani zrady.“ (Kryon se směje.) Ne, netýká. Týká se to nenávisti. Drazí, v zemi, kde se nyní nacházím, nikdy nebyla doba takové politické polarizace, jako je tomu nyní. Nikdy tu nebyla doba takového zaslepujícího zklamání a nenávisti vůči vašemu vedení. Záleží na tom, na které straně se nacházíte. Někteří z vás nenávidí vašeho vůdce. A pokaždé, když se objeví v televizi, chcete se k ní rozběhnout a okamžitě jí vypnout. Nemůžete se na něj ani podívat!!! Tak moc ho nesnášíte. Vykreslím vám obraz dnešní Ameriky, která je natolik polarizovaná, že dokonce i ti, kteří s tím nesouhlasí, se vzájemně nesnášejí kvůli tomu nesouhlasu! Tady je to, co chci, abyste udělali. Už jste to uhodli. Dokážete se s tím poprat a oprostit se od toho? Tak to možná není to, co jste chtěli pro svou zemi, ale ta nenávist vás požírá. Všechno jenom zhoršuje. Vás, kteří se nacházíte v této situaci, což je více než polovina této země… vás žádám o toto: Chci, abyste kolem tohoto vůdce vytvořili bublinu světla. To aby, kamkoli přijde, díky tomu spatřil více světla, než by ho viděl bez vaší pomoci. Chápete to? Pokud se to rozhodnete udělat, musíte odhodit svou nenávist. Budete se muset zhluboka nadechnout a říct:

Ať tento člověk, ať tito lidé, ať tato strana udělala cokoli, obklopím je ezoterickou bublinou soucitu a lásky, aby měli k dispozici světlo, až ho budou potřebovat,protože oni ho opravdu potřebují.

Tohle je těžké. Musíte se přenést přes politiku a přes to, o čem věříte, že je pro vaši zemi správné. Musíte vstoupit do středu pokročilého vědomí, které říká: „Tohle není můj kandidát, ale přesto mu mohu poslat světlo a lásku.“

A pro tu polovinu, která tvrdí: „Všechno je skvělé!“ – tady jsou vaše instrukce: Chci, abyste milovali ty, kteří říkají, že to skvělé není. Tak abyste mohli sedět vedle nich, dokonce si s nimi i povídat a říct:

„Není zajímavé, jak věci fungují? Můžeš se ke mně připojit a poslat lásku a světlo vedení tohoto národa? Nesouhlasím s tebou, ale nebudu ti vysvětlovat proč. Chtěl bych jen, abys se mnou poslal světlo a lásku tomuto vedení, abychom tak byli během toho spolu spojeni. Společně vytvoříme soucit a energii, které budou daleko větší než jakákoli nenávist, argumenty nebo neuvážená slova.“

Toto, mé drahé lidské bytosti, je evoluce vědomí. Dokážete to udělat, staré duše? Jste na to připraveni, jste na to dostatečně zkušení. Tohle dokáží jen staří, mladí nikoli. Ale nemluvím o lidském věku. Mluvím o stáří duše. Nováčci na planetě tohle nedokáží. Nedokáží se povznést nad nenávist. Prostě to nemohou udělat, ale vy ano, protože vy rozumíte multidimenzionálním vrstvám, rozumíte spojení s Tvořivým zdrojem. Pokud to dokážete, pak to budete vy, kdo povede tuto nádhernou zemi. Bez ohledu na to, co si myslíte, že se děje, posílání světla do Oválné pracovny je odpovědí. Bez ohledu na to, kdo tam sedí. Někteří z vás tuto zprávu pochopí naprosto jasně, zatímco jiní budou psát dopisy (Kryon se směje): „Jsem z tebe tak zklamaný, Kryone. Nemyslel jsem si, že jsi takhle politický.“ (Směje se i publikum.) Nikdy nepochopí ani slovo z toho, co jsem řekl. Všechno, co slyšeli, bylo „oválná pracovna“. Takhle to funguje, drazí. Tohle je předpojatost, kterou nesete – energie, kterou si do současnosti přinášíte z velmi staré doby.

My vás žádáme, abyste překonali všechny tyto věci. Je jich pět. PĚT. Nejsou v páru. Je jich pět – stále hledají rovnováhu. Pětka znamená změnu. To není podobenství. Není to ani číslo, protože je to stále v přechodu, stále to hledá rovnováhu… a ona nastane.

Toto jsou věci pro dnešní den. Sedím před starými dušemi během heavy lifting. Možná si toto budete chtít znovu přehrát, abyste viděli, kolik z těchto věcí je pro vás uskutečnitelných už teď a na kolika budete muset ještě pracovat. Ale staré duše, vy jste jediní, kdo to může udělat. Bude to počátek evolučního procesu, který dalece přesáhne to, co si myslíte, protože to položí základy pro ty, kdo přijdou a budou praktikovat přesně tyto prvky.

To je pro tuto chvíli vše. Já vím, kdo tu je. Vím, co se děje a kdo jste.

A tak to je.

KRYON

Instruování Akáši
Tento živý channeling byl přijat ve Phoenixu, Arizona, 4. března 2018 

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství přijaté ve Phoenixu.

Zdravím vás, drazí! Já jsem Kryon z magnetické služby.

Poslední den tohoto dvoudenního semináře se blíží k závěru. Pro některé to je čas, kdy si uvědomujete, že už se znovu neuvidíte, protože toto je možná jediná chvíle, kdy je tato skupina spolu. Docela často pak padne otázka: „No dobrá, jaké je závěrečné poselství?“ Nelze to říci lépe, než jak už to prezentovali Adironnda a Jeshua (pozn.: v channelingu prostřednictvím Marilyn Harper), a to je toto: „Nacházíte se v TEĎ, ale stále dovolujete, aby minulost předpovídala budoucnost. Takže ačkoli žijete teď, je vás tolik, kteří jste stále v minulosti. Mnoha způsoby zatahujete tyto staré energie právě teď do svého života“. Moji drazí, to je zvyk.

Channelingy, které předáváme poslední den série setkání, jsou často více osobní než jindy. Občas vás žádáme, abyste se na chvíli posadili a ponořili se do energie, právě teď. Co to je, co je v tom TEĎ pro vás? Já však chci zajít dále než to, chci udělat jedno nebo dvě cvičení. V této nové energii se zabýváme novým vědomím. Včera jsme vám v otázce šest (předchozí channeling) řekli, že to, co neočekáváte a čemu opravdu nevěříte, je to, jak mocní jste. Vědomí je něco, co vítězí nad vším. Více než jakékoliv fyzické cvičení, o kterém jste se učili. Vědomí může udělat více pro to, aby vám pomohlo, než cokoli, co v tuto chvíli máte. A jednou z těch věcí, které jste neočekávali je, že vědomí může změnit minulost.

Chci, abyste se na chvíli zamysleli, drahé staré duše nad tím, co všechno může být ve vašem akášickém záznamu. Já vím, co tam máte, a je to udivující. Chápete a uvědomujete si v této skupině více než 100 lidí, kdo prožil více než tisíc životů a kolik životů je celkem zastoupeno v této místnosti? Přemýšlejte o tom. Je to skoro jeden plný stadion! Navíc, vy všichni máte společnou jednu věc. Všichni existujete skrze starou pozemskou energii.

Můžete nabídnout naprosto jedinečné zkušenosti, a mnohé z nich jsou velice dramatické. Je to tam vyryto a vy to víte. Moji drazí, řekli jsme to už dříve: Součástí bytí člověkem je svobodná volba, zda budete pracovat s Akášou. Také jsme vám řekli, že akášická energie minulosti se začíná měnit. Jak by se mohla minulost jednoduše změnit díky přítomnosti, která se přesouvá do jiné energie? Odpověď zní: Je to proto, že Akáša patří ke starší energii a přichází k vám z minulosti. Tudíž pokud změníte současnost, Akáša změní to, co přináší. Život za životem, život za životem, se zkušenosti nemohou projevovat stejným způsobem v novější energii. Přemýšlejte na okamžik o tom, co byste mohli zažít. Přemýšlejte o té hloubce, kým byste mohli být s tím vším, co se děje ve vašem nitru v tom, čemu říkáte minulost.

Chci, abyste provedli cvičení. Někteří říkají: Já nechci čekat generaci, až některé z těchto rozvinutých myšlenek začnou fungovat v mém vědomí. Nechci čekat, až se znovu narodím, možná v jiném těle, a začnu sbírat moudrost z minulosti. Já nechci čekat!“ Takže jestliže je zde teď někdo takový, máte velký náskok. Nemusíte čekat. Opravdu nemusíte čekat. Musíte poznat, přijmout za skutečnost, (věřit), že to můžete udělat teď. To, na co se vás teď zeptám je, „umíte to“? Otázka: Je možné, aby nějaká lidská bytost přepsala energii, kterou si pamatuje z doby před tisícem životů? Má lidstvo tuto moc?Odpověď je ano, ach ano. Dnes víc než kdy dřív.

Ach, moji drazí, ve starých dobách jste seděli u nohou guruů, kteří dokázali toto a mnohem víc. Měli kontrolu nad tím, co je ezoterické i fyzické. Teď se tomuto mistrovství učí každý z vás a změna Akáši je toho součástí. Věříte, že byste mohli vzít to, co se skrývá ve vaší Akáše, co vás tolika různými způsoby obtěžuje, protože to stará energie umožňuje, a změnili to? Zahrnuje to energii způsobů, jakými jste zemřeli; děti, které jste ztratili; války, ve kterých jste zahynuli; ty, které jste zabili, i ty, kteří zabili vás. Zažili jste všechny tyto okolnosti, které byly opravdu tak dramatické, a ještě víc. Prožili jste životy tak hrozné, že jste v nich nikdy nezažili žádnou radost. Některé životy byly krátké, plné strachu a opravdu hrozné. U každého z vás! Mnozí jste žili během epidemií v civilizacích, o kterých vaši archeologové ani nevědí, že existovaly! To je vaše Akáša. Zahrnuje dokonce i civilizace, které zmizely. Teď jsou ve vaší Akáše.

 „A co dobré věci, Kryone?“ Ty tam byly také, moji drazí! Zažili jste oslavy, radost, nádheru a lásku. TOTO je jádrem tohoto poselství. Umíte si představit, co vám vaše akášická energie předává v těchto nových časech! To je ta „změna minulosti“.

Dovolte nám provést cvičení, které by mělo změnit, co si pamatujete a jaké energie se vás dnes mohou dotknout. Ach, mistře, kterým se stáváš, proč nedáš příkazy akášickému záznamu, který ti patří, aby se transformoval do něčeho pozitivního a začal ti předávat moudrost, kterou jsi nasbíral v průběhu tisíce životů, namísto dramatu? Tolik vás to teď poslouchá, přikyvuje a říká: „Já vím, co myslíš!“

Minulý týden jsme si vyprávěli o „šumu”.  Tento šum je pozůstatkem něčeho, co jste vždy měli, protože na určité úrovni, všechny tyto minulé životy zde určitým způsobem leží. Dokonce i ve vašem tichu, vašich nejtišších chvílích, je obtížné se toho šumu zbavit. Tím šumem je to, co říkáte, „Nejsi hoden toho, abys tu byl. Zítra to bude stejně těžké, jako to bylo vždy.“ Dokonce, i když jste až doteď žili nádherný mladý život, ten šum je stále přítomný, protože to je starý akášický záznam, který si, téměř výhradně, vzpomíná na negativní věci.

Proč by tomu tak mělo být? Je to proto, že je to odraz energie, kterou lidstvo po staletí vytváří nízkým vědomím, válkou a ještě více válkami. V nové energii s menší temnotou a příslibem více světla, bude Akáša reagovat na příkazy ke změně.

Pokud to myslíte vážně, pojďme to udělat společně. Chci zapojit svého partnera. Teď ustupuje stranou, ale je zde. Ví, co se děje. Je také schopen dostávat informace ode mě současně s těmi, které předávám vám. On o tom nemluví často, ale může také dostávat odlišné informace od těch, které dostáváte vy. Je to součást jeho multidimenzionálního probouzení, proto mu předávám jiné informace než vám, protože to potřebuje dělat také. Potřebuje to dělat, kvůli tomu, co stále číhá v jeho vlastní Akáše, právě tak jako je tomu u vás.

Opět, pokud to myslíte vážně, chci, abyste zaujali pozici a připravili se na cvičení, které možná změní zbytek vašeho života. Chci, abyste si to zapamatovali, protože to možná budete chtít udělat znovu – ne, že by to na poprvé nefungovalo, ale protože lidské bytosti se pohybují na lineární časové ose a byli jste cvičeni, že když něco uděláte dvakrát nebo třikrát, bude to mít větší význam. Nechceme jít proti jádru vašeho výcviku. Jen vám chceme sdělit, že nebude ničemu vadit, když to zopakujete. Ale, moji drazí, pokud to myslíte vážně, a provedete to na 100 procent, v následujících dnech a týdnech pocítíte rozdíl.

 „Kryone, proč bych to měl dělat? Nejsem si jistý, že by mě moje Akáša nějak obtěžovala.“ Takže vy mládnete, je to tak? A jste dokonale zdraví? Vůbec žádné problémy? Možná odpovíte: „No, a co to má společného s mou Akášou?“ Odpověď zní: Absolutně všechno! Zdědili jste toho tolik z toho, co jste prožili, že si neuvědomujete, že to ovlivňuje skoro všechno, čím jste. Vaše Akáša ovlivňuje způsob vašeho myšlení, vaši osobnost, způsob, jakým vaše tělo přijímá útok nemoci, a jak se díváte sami na sebe i na svou duchovnost. To všechno je zděděný rys z vaší Akáši. Ano, vaši rodiče vám něco z toho předali, ale moji drazí, já vím, že jste si vědomi toho, že byste mohli mít dvě děti od stejných rodičů, a že by mohly být naprosto odlišné, skoro jako kdyby přišly z jiných planet! Jedno je stále zdravé, druhé stále nemocné. Jedno je sebejisté a druhé bázlivé. Víte, že život znamená více než jen chemii biologického dědictví. To je to, na co se právě díváte. To Akáša z vás dělá to, kým jste dnes.

Ještě než to provedeme, pochopte, že jen neodhazujete věci, které vás obtěžovaly ve vašich snech. Chystáte se „zahnout za roh“ pokud jde o to, jak vaše tělo vnímá Zemi dnes.

Právě teď chci, abyste se do toho zabrali tak hluboce, jak jen chcete, protože už jste připraveni oslovit svůj akášický záznam, jak jste nikdy dříve nebyli. Můžete potichu opakovat, jestliže nemáte svá vlastní slova. Zní to takto:

Drahá nádherná Akášo, která reprezentuješ mě a mou duši v tolika vyjádřeních, v této nové energii, dávám příkazy já.

Drahá Akášo, toto je moje esence a představuje vyjádření tisíců životů na této planetě. Dívej se na energii dneška, protože já dávám příkazy. Drahá Akášo, která jsi nádherná, protože ty jsi já a představuješ tu jedinou duši, kterou jsem byl po tisíce životů na této Zemi, věz toto: Přišla změna a já ji budu diktovat, protože jsem to já, kdo dává příkazy.

Zkrátka a dobře, já si určuji svůj život a poprvé chci, abys mě poslechla. Nařizuji laskavost ve vzpomínkách! Nařizuji, aby tato Akáša začala měnit to, co si pamatovala život za životem. Nastavuji zde omezení dramatu. Není dovoleno narušovat světlo mého života. Omezuji všechno negativní, všechen hněv, zklamání a hrůzy. Nastavuji omezení na všechno nevhodné. Ach, tyto věci zde mohou být stále, ale teď odcházejí do temnoty a zůstanou tam. Nařizuji negativitě, která je v mé Akáše, a byla tam: přesedni si na zadní sedadlo, protože dnes řídím já! Už není důvod, aby ses ukazovala, protože, víš, že já to všechno řídím. To mluvím já.

Chápete, co děláte? Často zde panuje pocit, a vždy tomu tak bylo, že možná nejste pány svého života. Mluvíte o akášickém záznamu, ale ten tady jen sedí, jako nějaká knihovna plná podráždění, že? Je to, jako byste neměli nic pod kontrolou. Avšak najednou vám říkám, že vy řídíte vše, vše. Pojďme to dokončit.

Drahá Akášo, nádherná a laskavá, ty jsi já a já jsem ty. Ať všechna krása, radost a moudrost, které se objevily v tisících mých životů, a vyspělost mé duše, se začnou prezentovat způsoby, které mně překvapí svou laskavostí. V dobrých věcech, v laskavých věcech, v pozitivních očekáváních. Ať můj akášický záznam obsahuje to nejlepší, co se mi kdy přihodilo. Ať můj život zrcadlí tento den a toto rozhodnutí. Jak jsem řekl. Já dávám příkazy.

Nejsme hotovi, protože pracujeme v „teď“, pamatujete? Je toho ještě víc, protože existují věci, které vás také právě teď trápí a které jsou velmi současné, a zatím ještě nejsou v Akáše. Víte, kam tím mířím? Přejete si dokončit práci?

Drahá buněčná bytosti, kterou jsem, já dávám příkazy. Ať všechno, co se v mém životě od narození až do této chvíle přihodilo, dostane výpověď. Ať vzpomínky v mém mozku, každá synapse, která je nese, dostane výpověď. Uvolněte a upusťte vše, co by bylo pod mou velkolepost coby Božího stvoření na této planetě. Nemáte dovoleno přehrávat tyto „pásky“. Ty „pásky“ jsou tyto: zrady, které jsem zažil, zármutek, špatný pocit, hněv, má nízká energie lidské přirozenosti, šum samotný. Uvolněte to a upusťte. Já dávám příkazy své paměti, a každá jednotlivá buňka souzní s mým vyšším já. Jsem toho součástí způsobem, který jsem nikdy dřív neznal. Dávám příkazy všemu, co jsem já. Přikazuji to, abych mohl odsud odejít a nemusel nést tyto negativní věci z mé vlastní minulosti, které se staly od doby mého současného zrození na této planetě.

Ještě jsem neskončil. Věříte, že můžete změnit své vlastní vědomí svou vlastní vůlí? Včera jsem vám řekl, že byste nevěřili tomu nástroji, který máte. Ukážu vám, jak funguje. Ještě nejsem hotov. Je toho mnohem víc. Váhám, kolik toho odhalit, abyste to byli schopni udělat. Můžete změnit to, co jste? Můžete vzít to, o čem si myslíte, že je to vaše vlastní osobní povaha a začít s tím pracovat? Můžete pracovat s touto skládačkou, abyste vytvarovali věci do toho, co chcete, místo do věcí, které nechcete? Můžete změnit výši svého věku? Ano.

Drahá buněčná strukturo, já dávám příkazy. Mluví šéf. Poslouchej: Nařizuji ti, abys viděla krásu a laskavost a Boha uvnitř každé buňky v mém těle. Nařizuji ti, abys byla odolnější vůči nemocem, než jsi byla kdy dřív. Víš, nemoci se nemohou připoutat ke světlu, a já nesu víc světla než kdy dřív. Nařizuji, aby to, co bylo ve mně, co je nevhodné, aby odešlo a změnilo se. Ať se chemie mého těla ukáže v příštích dnech, abych věděl, že je to skutečné. Přebírám kontrolu nad věcmi, o kterých mi nikdy nebylo řečeno, že nad nimi mohu převzít kontrolu. Je to vyřešeno.

To je to cvičení. Ach, je toho víc, ale to je pro tuto chvíli vše, protože se začínáme dostávat k naprosto neuvěřitelným věcem, které byste mohli v budoucnu dokázat. Právě teď, moji drazí, zůstaňte na této planetě velmi dlouhou dobu a přitom buďte radostní místo toho, abyste se báli. Ať jsou ty „knoflíky“, které by vás tlačily do hněvu, lítosti a strachu, vypnuté.

Takže teď se dostáváme na to prázdné místo, nádherné prázdné místo. Je to prostor, který vznikl velkou očistou. Všechny tyto věci a ještě víc, jsou nyní možné pro každého, bez ohledu na to, jak unikátní je, nebo kolik životů prožil. Toto plné akášické přesměrování ještě ani nemá jméno. Není to proces, který by byl zatím plně rozvinutý. Představte si, jak mocné by vaše vědomí bylo, kdyby se chopilo ezoteriky vašeho mozku, každé vzpomínky z vašich životů a přeměnilo je na laskavost, radost a světlo.

To je dnešní poselství. Je velkolepé, že? Jak plyne čas, bude vám odhaleno víc věcí a někteří to uslyší, otočí oči v sloup a řeknou: „To pro mě není. Ne dnes.“

Moji drazí, jste milovaní stejně jako kdokoliv jiný na této planetě. Svobodná volba prostřednictvím lásky, byla vždy možností dostupnou každé jednotlivé lidské bytosti. Nikdo vás kvůli tomu nebude nijak soudit. Chci, abyste odsud odešli bez pocitu viny a beze strachu. V průběhu příštích několika dnů možná pocítíte, že je „něco trochu jinak“. Možná se trochu posune zátěž. Je to ezoterická zátěž. Můžete říci. „Neumím to vysvětlit, ale pouze vím, že se cítím svobodněji, než jsem se cítil kdy dřív.“ Lidé vám možná řeknou, že myslíte a jednáte jinak. Pravdou je, že jste se spojili s významnou skupinou starých duší, která se učí rozšířit posun pro lidstvo, protože jste právě změnili sebe. Ostatní kolem vás z toho budou mít okamžitý přínos, protože vás spatří jako světlejší. Možná, že dokonce začnou vidět krásu ve vaší duši tam, kde ji dřív neviděli.

Taková je pravda. Toto je způsob, jakým takovéto věci jsou a fungují, a já jsem vám právě předal pokročilé informace pro každou starou duši. Nezaměňujte „starou“ duši za chronologii toho, kolik je vám let, protože někdy ti nejmladší jsou těmi nejmoudřejšími. Mnohokrát jsou zde ti nejmladší se seniory, protože chápou, že když jde o Akášu, tak neexistuje žádná mezigenerační propast. Odejděte odsud změněni. Přemítejte o tom, co jste dnes udělali.

A tak to je.

KRYON