Další způsob léčení rakoviny - karcinomů a sarkomů

 

     Tento text představuje univerzální postup při léčení rakovinových nádorů – karcinomů a sarkomů za pomocí frekvencí (čísla nemocí jsou převzata z F-scanu compact):

 

     1. Likvidace rakovinových virů pomocí frekvencí z přístroje „PLASMA GENERATOR“, např. RPZ 14:


Rakovinový virus BX 1  179,5-181,5 kHz, rychlost posunu 0,003 Hz/sec, celkový čas 11´a 7´´
Rakovinový virus BX 2  177,5-179,5 kHz, rychlost posunu 0,003 Hz/sec, celkový čas 11´a 7´´
Rakovinový virus BY     179,0-181,0 kHz, rychlost posunu 0,003 Hz/sec, celkový čas 11´a 7´´
     Likvidaci virů stačí udělat 1 krát na počátku léčení.
 

      2. Odstranění bolestí pomocí frekvencí z přístroje „PLASMA GENERATOR“, např. RPZ 14:


238. Bolest z rakoviny, 10 frekvencí,  3040, 1550, 880, 802, 787, 776, 727, 95, 49, 5  Hz, 1 krát na počátku léčení
 

     3. Současně použít léčivé programy z F-scanu compact  pomocí frekvencí z přístroje „PLASMA GENERATOR“, např. RPZ 14 na:


  48. Karcinom, 11 frekvencí, 10000, 2130, 2128, 2127, 2120, 2008, 880, 787, 727, 690, 465 Hz
282.
Sarkom, 29 frekvencí, upřesněno pořadí,  10000, 6000, 5000, 3176, 2720, 2489, 2101, 2093, 2085, 2077, 2069, 2061, 2053, 2045, 2037, 2029, 2021, 2013, 2005, 1997, 1989, 880, 800, 728, 664, 464, 304, 120, 20 Hz.
196. Lymfatické žlázy, 4 frekvence,  880, 440, 100, 10 Hz
313.  Lymfatické žlázy – zduření,  5 frekvencí,  10000, 880, 440, 100, 10 Hz
     Tyto programy se aplikují hned na počátku a pak 1 krát týdně.
 

     4. Denní očista – postačující je použití přístroje Super Ravo ZAPPER nebo Spooky2.


- 33. Očista krve, 2 frekvence,  5000, 2 Hz
- Očista od aflatoxinů:  Aflatoxin  11´ 177,5-179,5 kHz
- Lymfa a detoxikace CAFL, str. 87,  upřesněno, 18 frekvencí  10000, 3177, 3176, 3175, 880, 787, 751, 727, 676, 635, 625, 522, 465, 444, 440, 304, 148, 146 Hz


     Co se stane po první likvidaci patogenů, léčení a očistě?

a) je zlikvidovaná DNA rakovinových virů; bujení buněk je ukončeno, množení rakovinových buněk ustane.
b) nyní očištěné buňky od DNA patogenů je potřeba likvidovat pomocí vhodných programů v CAFL.
     Jedna z možností likvidace rakovinových buněk je s použitím upravené základní sady v CAFL str. 105. Jedná se o 39 frekvencí s postačující délkou 30 sekund každé z nich: 10025, 10000, 6766, 6064, 5000, 3713, 3176, 3040, 2950, 2876, 2790, 2720, 2452, 2189, 2182, 2128, 2127, 2084, 2048, 2008, 1604, 1552, 1489, 880, 854, 800, 784, 776, 766, 728, 690, 683, 676, 666, 524, 464, 333, 120, 20 Hz.
     Je třeba počítat s tím, že imunitní systém si musí poradit s těmito postiženými buňkami a že to chvíli trvá.
To, co má být opakováno týdně či denně je potřeba opakovat až do vymizení rakoviny.
     Měl jsem možnost tento postup s úspěchem aplikovat u 1 muže a u 2 žen.
     Napsal Jan Heczko
     Duben 2017, doplněno květen 2017  
 

  Příloha:  Poznatky k léčení nemocí pomoci frekvencí

     Motto: Všechno je energie a záměr je vším!
     V „Celosvětovém seznamu ověřených léčebných frekvencí CAFL“ jsou uvedeny kromě frekvencí na likvidaci DNA patogenů také frekvence na léčení nemocí, ale v mnoha případech jsou frekvence uvedeny neuspořádaně - střídavě v nižších a vyšších hodnotách, nebo v hodnotách obsahující i setiny Hz. Pokládal jsem je dlouho za harmonické kmitočty originálních kmitočtů, které bylo nutné vytvořit vzhledem k možnostem používaných přístrojů k vytváření potřebných frekvencí.
     Teprve když jsem měl možnost se seznámit před 2 týdny (1.3.2017) s přístrojem F-scan compact, zjistil jsem, že v paměti přístroje je uvedeno téměř 350 programových frekvencí na léčení nemocí, různých stavů. Jejich seznam je také uveden v manuálu k tomuto přístroji. Tento ucelený soubor mě velice zaujal, tak jsem si začal prohlížet některé programy, celkem asi 250 z nich.
     Zjistil jsem, že frekvence jsou uspořádány až na výjimky sestupně, přičemž nejvyšší hodnota je 10000 Hz a nejmenší hodnota je 1 Hz. Vždy se jedná o celá čísla. Tady jsem si poprvé uvědomil, že se nejedná o frekvence, které by likvidovaly něco samy o sobě a že mají jiný význam.
     Takže jsem požádal postupně moje Vyšší Já o informace k těmto programům. Výsledkem je toto moje poznání:
1. Jednotlivé frekvence jsou vlastně jednotlivé kódy, představující čistý záměr toho, co se má v lidském těle učinit, a kterému rozumí každé Vyšší Já lidské trojjediné bytosti. Tyto informace jsou součástí vědomí planety Země, do kterého má přístup každé Vyšší Já lidské bytosti.
2. Rozmezí kódů je ve skutečnosti od 11111 Hz do 1 Hz, vždy jen v celočíselných hodnotách.
3. Kódy jsou specifické jen pro lidstvo žijící na planetě Zemi.
4. Frekvence musí být uspořádány sestupně, až na vzácné výjimky mohou být uspořádané vzestupně (např. program na spalování tuku).
5. Čistý záměr pro léčení je vytvořen sekvencemi frekvencí (od 1 sekvence až po 29 sekvencí).
6. Vhodná doba na vysílání každé jednotlivé frekvence je 30 sekund. Není potřeba nastavovat čas 3 minuty nebo větší, protože tyto frekvence nic nelikvidují, ale pouze vytvářejí záměr a „informují“ naše Vyšší Já.
7. Léčeny mohou být všechny bytosti, ale vyléčeny mohou být jen cca 2/3 z nich. Je vhodné se zeptat svého Vyššího Já, jestli daná bytost může být vyléčena (kdo má tuto možnost).
8. Akutní nemoci mohou být vyléčeny během jednoho dne, chronické nemoci až za jeden měsíc. Když léčená bytost přijme tuto nemoc s vědomím, že jde o karmickou lekci, může být léčení kratší. V takovém případě je potřeba především všem bytostem spojených s touto karmou – nemocí odpustit, vyslat potřebný soucit a lásku bez připoutanosti, ať učinily léčenému cokoliv, a požádat o odpuštění všeho, co způsobil léčený jim.
 9. Bez vyjádření odpuštění, soucitu a lásky bude léčení delší nebo vůbec nenastane (1/3). Není to o tom, jakou víru vyznáváme, ale o tom, jací jsme.
10. Pro vyléčení konkrétní nemoci chronické nebo akutní, nebo odstranění určitého stavu, stačí poslat tyto léčivé frekvence jenom jednou. To také znamená, že při dalším opakování stejné nemoci nebo stavu v budoucnu se musí postupovat opakovaně znovu. 
11. Jak je uvedeno v bodě 8 akutní nemoci mohou být vyléčeny během jednoho dne a chronické nemoci se mohou léčit až jeden měsíc. Akutní nemoci a stavy jsou léčeny bezprostředně, ale počátek léčení chronických nemocí není dán tím dnem, kdy byly použity tyto léčivé programy.  Zde je to otázka synchronicity, tedy doby až nastanou vhodné karmické okolnosti pro zahájení léčení. (viz bod  8.a 9).
     Než nastane synchronicita, tedy správné karmické okolnosti, ukládají se tyto vyslané léčivé programy do „zásobníku“, který se nachází v duši každého člověka. Ve vhodnou dobu posoudí správce karmy, kterou nemoc je možno léčit a léčení se pak děje skrze naše Vyšší Já a innate. Tento způsob léčení je pak komplexní.
     Je dobré, že do akutních nemocí patří většina zánětů, dětské nemoci, bolestivé stavy, nemoci, proti kterým se očkují děti. Ze 242 nemocí a stavů, které jsem si vybral z F-scanu pro mou potřebu, tvoří 71% právě akutní nemoci.
     Při likvidaci jen DNA patogenů v lidském těle, s použitím správných frekvencí, dochází k jejich likvidaci ale bezprostředně.
12. Na základě léčícího programu „poznává“ Vyšší Já léčené bytosti záměr vytvořený myslí této léčené bytosti výběrem programu a postupně začne léčit fyzické tělo tím, že provede likvidaci DNA patogenů, kteří se podílejí na příslušné nemoci, provede detoxikaci u léčených soustav a uvede je do stavu co největší energetické rovnováhy.  Léčení je tedy komplexní a přesahuje pouhou likvidaci DNA pomoci příslušných frekvencí. Tímto zde může docházet až ke spontánnímu vyléčení.
     Moje další poznatky:
- Mám nyní k dispozici seznam nemocí uvedený v programu F-scanu compact, který obsahuje 350 položek, a pracně jsem si je vypisoval z F-scanu, abych si je mohl uložit do Plasma generátoru RPZ 14. Dále jsem dostal od pana ing. Václava Vaška, dodavatele F-scanů v ČR, další seznam obsahující 358 položek, který je trochu jinak abecedně uspořádaný, podle jiných klíčových slov anglických názvu nemocí nebo stavů. Číslování není mezi oběma seznamy kompatibilní.
- Frekvence uvedené v programech F-scanu jsou až na několik chybiček správné. Chybičky, na které jsem přišel, jsem v programech opravil. A nesprávné programy jsou na počátku uvedeny jako „xx“. Počet dalších chybných programů dosud nezjištěných nepřesahuje 20 programů.
- „Léčící“ programy uvedené v CAFLu, které obsahují frekvence v setinách Hz, nebo přesahují 11111 Hz, nebo jsou poskládány opakovaně stoupajícími a klesajícími frekvencemi nebudou mít zpravidla léčivé účinky.
     Napsal Jan Heczko
     15.3.2017, doplněno 17.4. a 7.5.2017
     Zájemcům o tento postup léčení mohu poslat mé podrobnější poznatky.