Úvod

          

Obrázek je zde uveřejněn s laskavým svolením autora Zdeňka Hajného

 

     Moje poznání: NIC NENÍ NÁHODA, NEJSME NIČÍ OBĚTÍ, VŠECHNO JE DOKONALÉ. 

                 VŠECHNO JE ENERGIE A ZÁMĚR JE VŠÍM!

     Tak jako mnozí z vás, i já hledám odpovědi na otázky o smyslu života, proč jsme tady, existuje Bůh, jak se Bůh projevuje, je moje životní cesta správná, a na desítky a stovky dalších otázek, které souvisí s naším životem, s našim bytím. Setkal jsem se v životě s báječnými lidmi, kteří byli moji učitelé i průvodci duchovním poznáním a jsem jim za to nesmírně vděčný. Bez nich bych se nedostal tam, kde si myslím a cítím, že jsem. Ale v podstatě je celý náš život především o vztazích k ostatním lidem, také k fauně  i flóře a všichni lidé, se kterými se dostaneme do styku, jsou naši učitelé.
    Mám už výhodu v tom, že mám od roku 2007 dostatek času na čtení knih. Dávám přitom přednost četbě knih, které jsou inspirovány Bohem, ať už přímo nebo nepřímo skrze bytosti ze Světla. Zajímá mně také alternativní medicína, a v této oblasti vyšlo už mnoho pozoruhodných knih. Dostávají se mi do rukou také populárně vědecké knihy, které jsou mnohdy v jednotlivostech v rozporu s tím, co nám je sdělováno skrze Boha v duchovních knihách a zejména od multidimenzionální bytosti jménem KRYON.
    Základem mého duchovního poznání byly a jsou především knihy od N. D. Walsche, které byly autorovi sdělovány v dialogu přímo Bohem Otcem  (www.andele-svetla.cz) a dále soubor sedmi knih autorky Heleny Šeblové,  které vznikly také pod vedením Boha Otce a Ježíše Krista (https://bozilaska.cz). Zdrojem poučení je pro mne také Edgar Cayce - tzv. spící prorok, protože vím, jakým způsobem dostával potřebné informace  a nyní také Kryonovy knihy a channelingy. Na mém webu jsou uspořádány do 11 samostatných celků, ale nejsou už úplné. Jednotlivé Kryonovy channelingy podle roků vzniku jsou také na www.kryon.webnode.cz.  Nyní, do léta 2017, bylo už vydáno 12 Kryonových knih.                                                                                                                                    
      Na základě mé duchovní činnosti a duchovní očisty jsem se dostal od roku 2011 do duchovního stavu, který se nazývá "Partnerství s Bohem". To mi umožňuje získávat informace například o minulých životech, pokládat otázky téměř z jakékoli oblasti lidské činnosti a dostávat skrze mé Vyšší Já odpovědi formou kódů pravdy či nepravdy. Mohu proto pokládat otázky, na jejichž správnost dostávám kód pravdy, který je nezaměnitelný. To mi umožňuje ptát se také na správnost tvrzení v knihách a pokládat upřesňující otázky v oblastech mého zájmu. Tímto způsobem jsou mi sdělovány informace, které nejsou dosud (nebo téměř) známy. Na základě těchto upřesňujících informací píšu texty, které se opírají o to, co již bylo omezenému rozsahu lidí sděleno a doplňují je těmi poznatky, které byly sděleny mně. Mnoho textů je doplněno mým poznáním, které je někdy až velmi překvapivé.
     Velmi mě zajímá také biblická postava Ježíše Krista. Zde mi bylo umožněno poznat mnoho dalších podrobností z Jeho života a z Jeho učení. S mírnou nadsázkou bych mohl říci: „Všechno bylo jinak!“ Moje poznání je zachyceno v několika textech s názvy:
- „Ježíš, nazaréni, esejci, Kumránci“ (Ježíš nebyl žid, ale esejec.)
- „Ježíš Kristus, Marie Magdalská“ (Mnoho dalších neznámých úryvků z jejich života.)
- „Ježíš Kristus a jeho inkarnace“ (Duše Kristova byla v mnoha tělech dokonalých Mistrů a přinášela stejné učení.)
- „Ježíš, evangelia, evangelisté“ (Nový pohled na evangelisty a autorství evangelií.)
- „ Ježíš a výroky, které neřekl“ (Ukázka toho co bylo přidáno do evangelií církevními otci.)
- „Bible – Nový zákon“ (Obsahuje předchozí texty vcelku.)
- „Ježíš a apoštolové“ (Kde se vzala jejich schopnost šířit Ježíšovo učení?)
- „Bible – Starý zákon“ (Hospodin není totožná bytost s Bohem Otcem.)
     Texty jsou rozděleny do skupin podle témat a skupiny jsou uvedeny v menu. Počet textů byl na konci roku 2014 větší než sedmdesát a některé texty ke knihám mají také i více než padesát stran.   

     Velmi mně zajímají i alternativní způsoby léčení, jejich princip a způsoby využití. Na webu najdete některé informace, které nejsou jinde uveřejněny, které souvisí s poznáním v rámci mojí duchovní činnosti a partnerstvím s mým Vyšším Já.

     Velmi si cením toho, že mi byly dány postupně informace o tom, jak ve skutečnosti probíhá léčení a uzdravování a že veškeré postupy alternativní medicíny představují pouze čisté záměry, které vyvolávají léčení a uzdravení skrze kvantové pole vědomí, skrze kvantové pole moudrosti našeho těla - innate a kvantové pole našeho Vyššího . Protože veškerá uzdravující schopnost je součástí naší trojjedinosti - těla, kvantové mysli, kvantového Ducha - Vyššího Já v kvantové duši.

 

     Důležitou části těchto mých stránek jsou informace o biorezonanci! Mohl jsem postupně zjistit, jak a proč některé postupy fungují a nebo nefungují a také základní informace o opravdu fungujících frekvencích na likvidaci DNA patogenů. 

     Web byl založený v dubnu 2013 a je postupně doplňován. Rád Vám odpovím na Vaše dotazy.
     Mír a láska s Vámi.
     Jan Heczko